Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

EU MAP Consulting Ltd

Numărul de identificare din Registru: 95428211915-66
Data înscrierii: 27.06.2009 08:47:53

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 30.06.2014 12:51:17
Data ultimei actualizări anuale: 30.06.2014 12:51:17


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: EU MAP Consulting Ltd
Acronim:
Statut juridic: Limited Company
Site internet: http://www.eumap-consulting.eu

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Societăţi de consultanţă specializată

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnişoara  MARIA KOKKINOU - BOEGE
Funcţie: MANAGING DIRECTOR

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: MARIA KOKKINOU - BOEGE
Funcţie: MANAGING DIRECTOR

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: KENSINGTON GARDENS SQUARE  27, 50
W2 4BA LONDON
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+44) 2072434292
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Provide accurate information as to how Brussels is thinking and acting about the issues that affect our clients.

Help clients navigate the complicated legislative and policymaking procedures within the EU Institutions.

Keeping EU institutions updated and on side by providing them with feedback. This enhances not just their sense of participation in the progress of client projects but strengthens the likelihood of future involvement in mutual activities.

Public consultation at its best is about engaging stakeholders in a dialogue about possible changes that will affect them, before decisions are taken.
Advise and involve clients in consultation processes and plans for new legislation or regulatory requirements.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Environment/Enterprise/Development

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Dezvoltare
 • Energie
 • Extindere
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Relaţii externe
 • Sănătate publică
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Chartered Institute of Public Relations in the UK
UK Lobbyists register
Government Affairs Group in the UK

Date financiare

Anul exerciţiului: 02/2012 - 02/2013
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
< 50000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • IZA Europe

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Estimated income for 2012

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.