Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Fédération Européenne des Femmes actives en Famille - European Federation of Parents and Carers at Home

Numer identyfikacyjny w rejestrze 95378841921-12
Data rejestracji: 09-06-29 12:22:00

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-11 15:10:27
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-11 15:10:27


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Fédération Européenne des Femmes actives en Famille - European Federation of Parents and Carers at Home
Nazwa skrócona: F.E.F.A.F
Status prawny: aisbl
Strona internetowa: http://www.fefaf.be

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Marielle Helleputte
Pełniona funkcja: Secrétaire Générale

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Marielle Helleputte
Pełniona funkcja: Secrétaire Générale

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: avenue Père Damien  76
1150 Bruxelles
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 02 771 23 34
Numer faksu: (+32) 02 771 23 34
Inne dane kontaktowe: même adresse et même personne

2011 changement de nom en anglais et en français

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: La Fédération Européenne des Femmes Actives au Foyer demande aux Gouvernements Nationaux, aux Instances de l'Union Européenne et à l'ONU :

Ø 1* la reconnaissance de la valeur humaine, sociale et économique du travail familial non rémunéré d'attention, de soin et d'éducation effectué au foyer pour la famille - CARE
et la collecte de données sur les femmes/hommes au foyer (carers) dans les statistiques

Ø 2* la valorisation de celles/ ceux qui accomplissent ce travail familial non rémunéré
* pour leur reconnaître une dignité et une citoyenneté basée sur des valeurs humaines et pas uniquement économiques;
* pour diminuer le risque de paupérisation et de précarité auxquels elles/ils sont exposé(e)s

Ø 3* des droits sociaux, non liés à un statut d'emploi rémunéré, pour les femmes/hommes, assurant le travail familial d'Attention, de soin et d'Education, et le maintien des droits acquis

Ø 4*une Politique Familiale garantissant le droit des familles et des enfants tenant compte des besoins et des cycles de vie des parents et des enfants, et non subordonnée à une Politique de l’Emploi

Ø 5* la possibilité d'un réel dialogue civil en donnant aux ONGs européennes des moyens juridiques et financiers et la reconnaissance de la F.E.F.A.F. comme membre de la Société Civile et porte-parole des femmes/hommes au foyer, citoyen(ne)s européen(ne)s.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające: Le CA élu démocratiquement au cours des Assemblées Générales

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


égalité des chances pour toutes les femmes
care et conciliation travail familial et professionnel
droits sociaux
changement démographique
famille
formation informelle et reconnaissance des acquis
dialogue civil et bonne gouvernance
citoyenneté

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • edukacja
 • kultura
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 3
Liczba organizacji członkowskich: 21
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Osterreichischen Hausfrauen-Union (1 000 Członkowie)
 • Femme-homme au Foyer (1 000 Członkowie)
 • Verband der Familienfrauen und Manner ev (1 000 Członkowie)
 • Initiatives for Civil Society (500 Członkowie)
 • Pancyprian Organisation of Large Families / Pagkypria Organosi Polyte (500 Członkowie)
 • Samfo (1 000 Członkowie)
 • VERBAND der FAMILIENFRAUEN und MÄNNERS e. V (1 000 Członkowie)
 • FEMMES ACTIVES ET FOYER, UNION NATIONALE (1 000 Członkowie)
 • Nagycsaladosok Orszagos egyesulete (1 000 Członkowie)
 • Curam (1 000 Członkowie)
 • Movimento Italiano Casalinghe (1 000 Członkowie)
 • Union of latvian large family y assocations latvijas daudzbernugimenu (500 Członkowie)
 • Action Catholique des Femmes du Luxembourg (1 000 Członkowie)
 • ZWIAZEK DUZYCH RODZIN (500 Członkowie)
 • Asociata Femeilor din Romania (1 000 Członkowie)
 • Klub mnohodetnych rodin (1 000 Członkowie)
 • Freedom of Choice Equality and Parenthood (1 000 Członkowie)
 • ASSOCIATION des GESTIONNAIRES de FAMILLE (500 Członkowie)
 • MOTHERS AT HOME MATTER (500 Członkowie)
 • Confederacion espanola de amas de casa consumidores y usarios (1 000 Członkowie)
 • UNICA (500 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CYPR
 • DANIA
 • FRANCJA
 • HISZPANIA
 • IRLANDIA
 • LUKSEMBURG
 • ŁOTWA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

 • SZWAJCARIA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
membre de la Plateforme des ONGs sociales Européennes et du Lobby Européen des Femmes

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 08/2011 - 08/2012
Budżet ogólny: 6 000
w tym środki publiczne: 0
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 0
- ze źródeł krajowych: 0
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
z innych źródeł: 6 000
- darowizny: 3 000
- składki członkowskie: 3 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

la FEFAF n'a jamais bénéficié d'un financement de la part des Institutions Européennes

Sa seule source de revenu est la cotisation des membres et le sponsorisme privé.

Elle fonctionne grâce au bénévolat, secrétariat compris.

La FEFAF ne connait pas le nombre de membre de ses membres. Certains ont comme membre des fédérations régionales ou locales, d'autres des membres individuels, d'autre les 2.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.