Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Fédération Européenne des Femmes actives en Famille - European Federation of Parents and Carers at Home

Αριθμός μητρώου: 95378841921-12
ημερομηνία της εγγραφής: 29/06/2009 12:22:00

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 02/03/2015 13:31:10
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 02/03/2015 13:31:10
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 02/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Fédération Européenne des Femmes actives en Famille - European Federation of Parents and Carers at Home

F.E.F.A.F

aisbl

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

avenue Père Damien, 76
1150 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 02 771 23 34

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Marielle Helleputte

Secrétaire Générale

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Marielle Helleputte

Secrétaire Générale

    Στόχοι και αποστολή

La Fédération Européenne des Femmes Actives au Foyer demande aux Gouvernements Nationaux, aux Instances de l'Union Européenne et à l'ONU :

Ø 1* la reconnaissance de la valeur humaine, sociale et économique du travail familial non rémunéré d'attention, de soin et d'éducation effectué au foyer pour la famille - CARE
et la collecte de données sur les femmes/hommes au foyer (carers) dans les statistiques

Ø 2* la valorisation de celles/ ceux qui accomplissent ce travail familial non rémunéré
* pour leur reconnaître une dignité et une citoyenneté basée sur des valeurs humaines et pas uniquement économiques;
* pour diminuer le risque de paupérisation et de précarité auxquels elles/ils sont exposé(e)s

Ø 3* des droits sociaux, non liés à un statut d'emploi rémunéré, pour les femmes/hommes, assurant le travail familial d'Attention, de soin et d'Education, et le maintien des droits acquis

Ø 4*une Politique Familiale garantissant le droit des familles et des enfants tenant compte des besoins et des cycles de vie des parents et des enfants, et non subordonnée à une Politique de l’Emploi

Ø 5* la possibilité d'un réel dialogue civil en donnant aux ONGs européennes des moyens juridiques et financiers et la reconnaissance de la F.E.F.A.F. comme membre de la Société Civile et porte-parole des femmes/hommes au foyer, citoyen(ne)s européen(ne)s.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

- politique de l'emploi - conciliation vie familiale et professionnelle
- droits sociaux - égalité des chances - pensions
- famille - congés thématiques
- droits humains
- revenus minimum
- FSE - Désinstitutionalisation

- campagnes dont "journée mondiale du travail familial invisible"
- journaux internes
- participation aux travaux de la Plateforme des ONGs sociales Européennes et du LEF
- participation à divers colloques (Commission, CESE, ONGS)
- participation citoyenne- interaction avec les ONGs


 

Όχι

CESE
Comité des régions

Όχι

Carers
Family
Ageing
....de nouveaux se sont crées ou ont changés de noms
A redéfinir en fonction des nouvelles données

Όχι

égalité des chances pour toutes les femmes
care et conciliation travail familial et professionnel
droits sociaux
changement démographique
famille
formation informelle et reconnaissance des acquis
dialogue civil et bonne gouvernance
citoyenneté

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

Le CA élu démocratiquement au cours des Assemblées Générales - toutes bénévoles

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Πολιτισμός

    Μέλη

3

Osterreichischen Hausfrauen-Union(1000),
Femme-homme au Foyer(1000),
Verband der Familienfrauen und Manner ev(1000),
Initiatives for Civil Society(500),
Pancyprian Organisation of Large Families / Pagkypria Organosi Polyte(500),
Samfo(1000),
VERBAND der FAMILIENFRAUEN und MÄNNERS e. V(1000),
FEMMES ACTIVES ET FOYER, UNION NATIONALE(1000),
Nagycsaladosok Orszagos egyesulete(1000),
Curam(1000),
Movimento Italiano Casalinghe(1000),
Union of latvian large family y assocations latvijas daudzbernugimenu(500),
Action Catholique des Femmes du Luxembourg(1000),
ZWIAZEK DUZYCH RODZIN(500),
Asociata Femeilor din Romania(1000),
Klub mnohodetnych rodin(1000),
Freedom of Choice Equality and Parenthood(1000),
ASSOCIATION des GESTIONNAIRES de FAMILLE(500),
MOTHERS AT HOME MATTER(500),
Confederacion espanola de amas de casa consumidores y usarios(1000),
UNICA(500)

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΥΠΡΟΣ
 • ΛΕΤΟΝΙΑ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • ΣΛΟΒΑΚΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΕΛΒΕΤΙΑ

membre de la Plateforme des ONGs sociales Européennes et du Lobby Européen des Femmes

    Οικονομικά στοιχεία

09/2013  -  08/2014

< 9.999 €

6.000 €

0 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

0 €

0 €

6.000 €

3.000 €

3.000 €

la FEFAF n'a jamais bénéficié d'un financement de la part des Institutions Européennes

Sa seule source de revenu est la cotisation des membres et le sponsorisme privé.

Elle fonctionne grâce au bénévolat, secrétariat compris.

La FEFAF ne connait pas le nombre de membre de ses membres. Certains ont comme membre des fédérations régionales ou locales, d'autres des membres individuels, d'autre les 2.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.