Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Fédération Européenne des Femmes actives en Famille - European Federation of Parents and Carers at Home

Identifikační číslo v rejstříku: 95378841921-12
Datum registrace: 29.6.09 12:22:00

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.6.14 15:10:27
Datum poslední roční aktualizace je 11.6.14 15:10:27


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Fédération Européenne des Femmes actives en Famille - European Federation of Parents and Carers at Home
Zkratka: F.E.F.A.F
Právní forma aisbl
Internetové stránky: http://www.fefaf.be

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Marielle Helleputte
Funkce: Secrétaire Générale

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Marielle Helleputte
Funkce: Secrétaire Générale

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: avenue Père Damien  76
1150 Bruxelles
BELGIE
Telefon: (+32) 02 771 23 34
Číslo faxu: (+32) 02 771 23 34
Další kontaktní údaje: même adresse et même personne

2011 changement de nom en anglais et en français

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: La Fédération Européenne des Femmes Actives au Foyer demande aux Gouvernements Nationaux, aux Instances de l'Union Européenne et à l'ONU :

Ø 1* la reconnaissance de la valeur humaine, sociale et économique du travail familial non rémunéré d'attention, de soin et d'éducation effectué au foyer pour la famille - CARE
et la collecte de données sur les femmes/hommes au foyer (carers) dans les statistiques

Ø 2* la valorisation de celles/ ceux qui accomplissent ce travail familial non rémunéré
* pour leur reconnaître une dignité et une citoyenneté basée sur des valeurs humaines et pas uniquement économiques;
* pour diminuer le risque de paupérisation et de précarité auxquels elles/ils sont exposé(e)s

Ø 3* des droits sociaux, non liés à un statut d'emploi rémunéré, pour les femmes/hommes, assurant le travail familial d'Attention, de soin et d'Education, et le maintien des droits acquis

Ø 4*une Politique Familiale garantissant le droit des familles et des enfants tenant compte des besoins et des cycles de vie des parents et des enfants, et non subordonnée à une Politique de l’Emploi

Ø 5* la possibilité d'un réel dialogue civil en donnant aux ONGs européennes des moyens juridiques et financiers et la reconnaissance de la F.E.F.A.F. comme membre de la Société Civile et porte-parole des femmes/hommes au foyer, citoyen(ne)s européen(ne)s.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace: Le CA élu démocratiquement au cours des Assemblées Générales

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


égalité des chances pour toutes les femmes
care et conciliation travail familial et professionnel
droits sociaux
changement démographique
famille
formation informelle et reconnaissance des acquis
dialogue civil et bonne gouvernance
citoyenneté

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Kultura
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní věci
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 3
Celkový počet členských organizací: 21
Členské organizace (Počet členů) :
 • Osterreichischen Hausfrauen-Union (1 000 členů)
 • Femme-homme au Foyer (1 000 členů)
 • Verband der Familienfrauen und Manner ev (1 000 členů)
 • Initiatives for Civil Society (500 členů)
 • Pancyprian Organisation of Large Families / Pagkypria Organosi Polyte (500 členů)
 • Samfo (1 000 členů)
 • VERBAND der FAMILIENFRAUEN und MÄNNERS e. V (1 000 členů)
 • FEMMES ACTIVES ET FOYER, UNION NATIONALE (1 000 členů)
 • Nagycsaladosok Orszagos egyesulete (1 000 členů)
 • Curam (1 000 členů)
 • Movimento Italiano Casalinghe (1 000 členů)
 • Union of latvian large family y assocations latvijas daudzbernugimenu (500 členů)
 • Action Catholique des Femmes du Luxembourg (1 000 členů)
 • ZWIAZEK DUZYCH RODZIN (500 členů)
 • Asociata Femeilor din Romania (1 000 členů)
 • Klub mnohodetnych rodin (1 000 členů)
 • Freedom of Choice Equality and Parenthood (1 000 členů)
 • ASSOCIATION des GESTIONNAIRES de FAMILLE (500 členů)
 • MOTHERS AT HOME MATTER (500 členů)
 • Confederacion espanola de amas de casa consumidores y usarios (1 000 členů)
 • UNICA (500 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • DÁNSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • NĚMECKO
 • POLSKO
 • RAKOUSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • ŠVÝCARSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
membre de la Plateforme des ONGs sociales Européennes et du Lobby Européen des Femmes

Finanční údaje

Rok: 08/2011 - 08/2012
Celkový rozpočet: 6 000
z toho veřejné financování: 0
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 0
- ze státních zdrojů: 0
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje: 6 000
- dary: 3 000
- členské příspěvky: 3 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

la FEFAF n'a jamais bénéficié d'un financement de la part des Institutions Européennes

Sa seule source de revenu est la cotisation des membres et le sponsorisme privé.

Elle fonctionne grâce au bénévolat, secrétariat compris.

La FEFAF ne connait pas le nombre de membre de ses membres. Certains ont comme membre des fédérations régionales ou locales, d'autres des membres individuels, d'autre les 2.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.