Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

The Nordic Association of Marine Insurers

Identifikacijska številka v Registru: 95305551131-75
Datum registracije: 12.2.09 12:08:35

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 23.1.14 9:37:41
Datum zadnje letne spremembe: 23.1.14 9:37:41


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: The Nordic Association of Marine Insurers
Kratica: Cefor
Pravni status: Foundation
Spletna stran: http://www.cefor.no

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Helle Hammer
Položaj: Managing director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Helle Hammer
Položaj: Managing Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Hansteensgt. 2  +472308655
Poštni predal: 2550 Solli
0202 Oslo
NORVEŠKA
Telefon: (+47) 23086557
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) represents marine insurers in the Nordic countries. Our objective is to strengthen and develop the basic concepts of the Nordic marine insurance market and promote the members’ common interests in key issues for the marine insurance industry.
Interesi organizacije so na ravni:
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 4
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Maritime policy

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Konkurenca
 • Promet
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zunanja in varnostna politika

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
International Union of Marine Insurance (IUMI)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: 0 €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

No representation or lobby activity directly in Brussels. Only monitoring through e-mail alerts to stay informed which is an integral part of what we do as a trade association.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.