Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

The Nordic Association of Marine Insurers

Identifikacijska številka v Registru: 95305551131-75
Datum registracije: 12/02/2009 12:08:35

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 06/02/2015 15:34:45
Datum zadnje letne spremembe: 06/02/2015 15:34:45
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 06/02/2017

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

The Nordic Association of Marine Insurers

Cefor

Foundation

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Hansteensgt. 2, +472308655
Poštni predal: 2550 Solli
0202 Oslo
NORVEŠKA

(+47)23086557

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Helle Hammer

Managing director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Helle Hammer

Managing director

    Cilji in naloge

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) represents marine insurers in the Nordic countries. Our objective is to strengthen and develop the basic concepts of the Nordic marine insurance market and promote the members’ common interests in key issues for the marine insurance industry.

  • svetovni
  • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

EU Draft operational guidelines for Ports of Refuge


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Maritime policy

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

Time spent is less than minimum requirement above

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Energetika
  • Gospodarske in finančne zadeve
  • Konkurenca
  • Promet
  • Ribištvo in ribogojstvo
  • Trgovina
  • Vseevropska omrežja
  • Zunanja in varnostna politika

    Članstvo in povezanost z mrežami

www.cefor.no/About-Cefor/

International Union of Marine Insurance (IUMI)

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

No representation or lobby activity directly in Brussels. Only monitoring through e-mail alerts to stay informed which is an integral part of what we do as a trade association.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.