Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Seas At Risk vzw

Id-nummer i registret: 95261732139-73
Registreringsdag: 11/08/2009 10:25:20

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 15/07/2014 09:32:48
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 15/07/2014 09:32:48

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Seas At Risk vzw

SAR

vereniging zonder winstoogmerk (vzw) under Belgian law

    Val av sektion

III – Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Rue d'Edimbourg, 26
B-1050 Brussels
BELGIEN

(+32) 2 893 09 65

(+32) 2 893 09 66

    Juridiskt ansvarig

Monica Verbeek

Executive Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Monica Verbeek

Executive Director

    Mål och uppdrag

Seas At Risk aims at the protection and restoration of the marine environment. The scope of Seas At Risk includes, but is not limited to, the North Sea, the Irish Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea, and the North-East Atlantic Ocean as well as all countries that border on these waters or have a significant impact on their marine environment.

Historically, SAR has focused more specifically on the waters of the North East Atlantic including the North and Irish Seas.

SAR works to realise its goals in a number of ways but key amongst these is its role as a technical and political platform for its members, providing them with a means of collective intervention in international political and legal meetings of government where they would not otherwise have access.

While Seas At Risk pursues issues at the international level, individual Seas At Risk member organisations help by ensuring that national government delegations to international meetings are properly briefed and aware of the concerns of their national environment movement. By coordinating lobbying at the national level and ensuring that issues get raised at international meetings of government, Seas At Risk maximises the opportunity for governments to make the right decisions on key issues affecting the protection of the seas and oceans. Seas At Risk is also in an excellent position to make sure that civil society, via its national member organisations, is kept informed of developments in these forums.

 • Europeiska
 • Globala

    Verksamhet

The two mainstays of Seas At Risk's work in recent years have been the regulation of shipping and fisheries. The protection of marine species and habitats has also been important, and focuses on cross-sectoral EU level initiatives: the EU Marine Strategy and the EU’s Integrated Maritime Policy. Work on climate change and the marine environment, including the role to be played by the shipping and fishing industries in climate change mitigation, started in 2008. Work on marine litter and its impacts on the marine environment started in 2009.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

7

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Monica Verbeek 06/03/2015 04/03/2016
Björn Stockhausen 16/05/2014 14/05/2015
Emma Priestland 11/02/2015 10/02/2016
John Maggs 28/02/2015 26/02/2016
Edward Davitt 03/06/2014 28/05/2015
Ann Dom 12/12/2014 10/12/2015

    Intresseområden

 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Klimatarbetet
 • Miljö
 • Transporter 

    Medlemskap

0

Natuurpunt(2000),
Sea First Foundation(1),
Danmarks Naturfredningsforening(135000),
Levende Hav(500),
Surfrider Foundation Europe(9200),
BUND(480000),
Voice of Irish Concern for the Environment(1000),
Legambiente(1),
Waddenvereniging(45000),
Stichting De Noordzee(1),
Norges Naturvernforbund(1),
Liga para a Protecção da Natureza(1),
GEOTA(2500),
Svenska Naturskyddsföreningen(190000),
Marine Conservation Society(1),
EEB(145),
France Nature Environment(3000),
Mediterranean SOS Network(120),
Archipelago(1),
Project Aware(1),
ENT Foundation(1),
Environmental Investigation Agency(1)

 • BELGIEN
 • DANMARK
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • NEDERLÄNDERNA
 • PORTUGAL
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TYSKLAND
 • NORGE

- European Environmental Bureau (EEB)
- European Seas Environmental Cooperation (ESEC) - informal network
- Deep Sea Conservation Coalition (DSCC)
- OCEAN2012
- Shark Alliance

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

444 218 €

90 010 €

 €

90 010 €

 €

 €

354 208 €

 €

15 936 €

338 272 €

>= 250 000  € och < 300 000  €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.