Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Seas At Risk vzw

Identifikavimo numeris Registre: 95261732139-73
Registracijos data: 11/08/2009 10:25:20

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 15/07/2014 09:32:48
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 15/07/2014 09:32:48

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Seas At Risk vzw

SAR

vereniging zonder winstoogmerk (vzw) under Belgian law

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Rue d'Edimbourg, 26
B-1050 Brussels
BELGIJA

(+32) 2 893 09 65

(+32) 2 893 09 66

    Teisiškai atsakingas asmuo

Monica Verbeek

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Monica Verbeek

Executive Director

    Tikslai ir uždaviniai

Seas At Risk aims at the protection and restoration of the marine environment. The scope of Seas At Risk includes, but is not limited to, the North Sea, the Irish Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea, and the North-East Atlantic Ocean as well as all countries that border on these waters or have a significant impact on their marine environment.

Historically, SAR has focused more specifically on the waters of the North East Atlantic including the North and Irish Seas.

SAR works to realise its goals in a number of ways but key amongst these is its role as a technical and political platform for its members, providing them with a means of collective intervention in international political and legal meetings of government where they would not otherwise have access.

While Seas At Risk pursues issues at the international level, individual Seas At Risk member organisations help by ensuring that national government delegations to international meetings are properly briefed and aware of the concerns of their national environment movement. By coordinating lobbying at the national level and ensuring that issues get raised at international meetings of government, Seas At Risk maximises the opportunity for governments to make the right decisions on key issues affecting the protection of the seas and oceans. Seas At Risk is also in an excellent position to make sure that civil society, via its national member organisations, is kept informed of developments in these forums.

 • Europos
 • pasaulinio

    Veikla

The two mainstays of Seas At Risk's work in recent years have been the regulation of shipping and fisheries. The protection of marine species and habitats has also been important, and focuses on cross-sectoral EU level initiatives: the EU Marine Strategy and the EU’s Integrated Maritime Policy. Work on climate change and the marine environment, including the role to be played by the shipping and fishing industries in climate change mitigation, started in 2008. Work on marine litter and its impacts on the marine environment started in 2009.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

7

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Emma Priestland 11/02/2015 10/02/2016
Ann Dom 12/12/2014 10/12/2015
Edward Davitt 03/06/2014 28/05/2015
Björn Stockhausen 16/05/2014 14/05/2015
John Maggs 28/02/2015 26/02/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Transportas
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

0

Natuurpunt(2000),
Sea First Foundation(1),
Danmarks Naturfredningsforening(135000),
Levende Hav(500),
Surfrider Foundation Europe(9200),
BUND(480000),
Voice of Irish Concern for the Environment(1000),
Legambiente(1),
Waddenvereniging(45000),
Stichting De Noordzee(1),
Norges Naturvernforbund(1),
Liga para a Protecção da Natureza(1),
GEOTA(2500),
Svenska Naturskyddsföreningen(190000),
Marine Conservation Society(1),
EEB(145),
France Nature Environment(3000),
Mediterranean SOS Network(120),
Archipelago(1),
Project Aware(1),
ENT Foundation(1),
Environmental Investigation Agency(1)

 • AIRIJA
 • BELGIJA
 • DANIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • ŠVEDIJA
 • VOKIETIJA
 • NORVEGIJA

- European Environmental Bureau (EEB)
- European Seas Environmental Cooperation (ESEC) - informal network
- Deep Sea Conservation Coalition (DSCC)
- OCEAN2012
- Shark Alliance

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  12/2012

444 218 €

90 010 €

 €

90 010 €

 €

 €

354 208 €

 €

15 936 €

338 272 €

>= 250 000  € ir < 300 000  €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.