Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Seas At Risk vzw

Identifikavimo numeris Registre: 95261732139-73
Registracijos data: 09.8.11 10.25.20

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.15 09.32.48
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.15 09.32.48


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Seas At Risk vzw
Akronimas: SAR
Teisinis statusas: vereniging zonder winstoogmerk (vzw) under Belgian law
Svetainė: http://www.seas-at-risk.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Monica Verbeek
Pareigos: Executive Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Monica Verbeek
Pareigos: Executive Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue d'Edimbourg  26
B-1050 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 893 09 65
Faksas: (+32) 2 893 09 66
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Seas At Risk aims at the protection and restoration of the marine environment. The scope of Seas At Risk includes, but is not limited to, the North Sea, the Irish Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea, and the North-East Atlantic Ocean as well as all countries that border on these waters or have a significant impact on their marine environment.

Historically, SAR has focused more specifically on the waters of the North East Atlantic including the North and Irish Seas.

SAR works to realise its goals in a number of ways but key amongst these is its role as a technical and political platform for its members, providing them with a means of collective intervention in international political and legal meetings of government where they would not otherwise have access.

While Seas At Risk pursues issues at the international level, individual Seas At Risk member organisations help by ensuring that national government delegations to international meetings are properly briefed and aware of the concerns of their national environment movement. By coordinating lobbying at the national level and ensuring that issues get raised at international meetings of government, Seas At Risk maximises the opportunity for governments to make the right decisions on key issues affecting the protection of the seas and oceans. Seas At Risk is also in an excellent position to make sure that civil society, via its national member organisations, is kept informed of developments in these forums.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 7
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Emma Priestland 14.2.8 15.2.6
Edward Davitt 14.6.3 15.5.28
Ann Dom 14.12.12 15.12.10
Björn Stockhausen 14.5.16 15.5.14

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


The two mainstays of Seas At Risk's work in recent years have been the regulation of shipping and fisheries. The protection of marine species and habitats has also been important, and focuses on cross-sectoral EU level initiatives: the EU Marine Strategy and the EU’s Integrated Maritime Policy. Work on climate change and the marine environment, including the role to be played by the shipping and fishing industries in climate change mitigation, started in 2008. Work on marine litter and its impacts on the marine environment started in 2009.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Transportas
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 22
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Natuurpunt (2 000 Nariai)
 • Sea First Foundation (1 Nariai)
 • Danmarks Naturfredningsforening (135 000 Nariai)
 • Levende Hav (500 Nariai)
 • Surfrider Foundation Europe (9 200 Nariai)
 • BUND (480 000 Nariai)
 • Voice of Irish Concern for the Environment (1 000 Nariai)
 • Legambiente (1 Nariai)
 • Waddenvereniging (45 000 Nariai)
 • Stichting De Noordzee (1 Nariai)
 • Norges Naturvernforbund (1 Nariai)
 • Liga para a Protecção da Natureza (1 Nariai)
 • GEOTA (2 500 Nariai)
 • Svenska Naturskyddsföreningen (190 000 Nariai)
 • Marine Conservation Society (1 Nariai)
 • EEB (145 Nariai)
 • France Nature Environment (3 000 Nariai)
 • Mediterranean SOS Network (120 Nariai)
 • Archipelago (1 Nariai)
 • Project Aware (1 Nariai)
 • ENT Foundation (1 Nariai)
 • Environmental Investigation Agency (1 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • BELGIJA
 • DANIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • ŠVEDIJA
 • VOKIETIJA

 • NORVEGIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
- European Environmental Bureau (EEB)
- European Seas Environmental Cooperation (ESEC) - informal network
- Deep Sea Conservation Coalition (DSCC)
- OCEAN2012
- Shark Alliance

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 444 218
viešųjų lėšų dalis: 90 010
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 90 010
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 354 208
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 15 936
Foundations : 338 272
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 250000  € ir < 300000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.