Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Seas At Risk vzw

Identifikační číslo v rejstříku: 95261732139-73
Datum registrace: 11.8.09 10:25:20

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 15.7.14 9:32:48
Datum poslední roční aktualizace je 15.7.14 9:32:48


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Seas At Risk vzw
Zkratka: SAR
Právní forma vereniging zonder winstoogmerk (vzw) under Belgian law
Internetové stránky: http://www.seas-at-risk.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Monica Verbeek
Funkce: Executive Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Monica Verbeek
Funkce: Executive Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue d'Edimbourg  26
B-1050 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 2 893 09 65
Číslo faxu: (+32) 2 893 09 66
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Seas At Risk aims at the protection and restoration of the marine environment. The scope of Seas At Risk includes, but is not limited to, the North Sea, the Irish Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea, and the North-East Atlantic Ocean as well as all countries that border on these waters or have a significant impact on their marine environment.

Historically, SAR has focused more specifically on the waters of the North East Atlantic including the North and Irish Seas.

SAR works to realise its goals in a number of ways but key amongst these is its role as a technical and political platform for its members, providing them with a means of collective intervention in international political and legal meetings of government where they would not otherwise have access.

While Seas At Risk pursues issues at the international level, individual Seas At Risk member organisations help by ensuring that national government delegations to international meetings are properly briefed and aware of the concerns of their national environment movement. By coordinating lobbying at the national level and ensuring that issues get raised at international meetings of government, Seas At Risk maximises the opportunity for governments to make the right decisions on key issues affecting the protection of the seas and oceans. Seas At Risk is also in an excellent position to make sure that civil society, via its national member organisations, is kept informed of developments in these forums.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 7
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Emma Priestland 8.2.14 6.2.15
Edward Davitt 3.6.14 28.5.15
Björn Stockhausen 16.5.14 14.5.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The two mainstays of Seas At Risk's work in recent years have been the regulation of shipping and fisheries. The protection of marine species and habitats has also been important, and focuses on cross-sectoral EU level initiatives: the EU Marine Strategy and the EU’s Integrated Maritime Policy. Work on climate change and the marine environment, including the role to be played by the shipping and fishing industries in climate change mitigation, started in 2008. Work on marine litter and its impacts on the marine environment started in 2009.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Rybolov a akvakultura
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 22
Členské organizace (Počet členů) :
 • Natuurpunt (2 000 členů)
 • Sea First Foundation (1 členů)
 • Danmarks Naturfredningsforening (135 000 členů)
 • Levende Hav (500 členů)
 • Surfrider Foundation Europe (9 200 členů)
 • BUND (480 000 členů)
 • Voice of Irish Concern for the Environment (1 000 členů)
 • Legambiente (1 členů)
 • Waddenvereniging (45 000 členů)
 • Stichting De Noordzee (1 členů)
 • Norges Naturvernforbund (1 členů)
 • Liga para a Protecção da Natureza (1 členů)
 • GEOTA (2 500 členů)
 • Svenska Naturskyddsföreningen (190 000 členů)
 • Marine Conservation Society (1 členů)
 • EEB (145 členů)
 • France Nature Environment (3 000 členů)
 • Mediterranean SOS Network (120 členů)
 • Archipelago (1 členů)
 • Project Aware (1 členů)
 • ENT Foundation (1 členů)
 • Environmental Investigation Agency (1 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • DÁNSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • PORTUGALSKO
 • ŘECKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • NORSKO
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
- European Environmental Bureau (EEB)
- European Seas Environmental Cooperation (ESEC) - informal network
- Deep Sea Conservation Coalition (DSCC)
- OCEAN2012
- Shark Alliance

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 444 218
z toho veřejné financování: 90 010
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 90 010
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 354 208
- dary:
- členské příspěvky: 15 936
Foundations : 338 272
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 250000  € a < 300000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.