Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Seas At Risk vzw

Identifikační číslo v rejstříku: 95261732139-73
Datum registrace: 11/08/2009 10:25:20

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/06/2015 19:10:00
Datum poslední roční aktualizace je: 21/04/2015 13:59:32
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 21/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Seas At Risk vzw

SAR

vereniging zonder winstoogmerk (vzw) under Belgian law

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Rue d'Edimbourg, 26
B-1050 Brussels
BELGIE

(+32)2 893 09 65

    Osoba s právní odpovědností

paní  Monica Verbeek

Executive Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Monica Verbeek

Executive Director

    Cíle a úkoly

Seas At Risk aims at the protection and restoration of the marine environment. The scope of Seas At Risk includes, but is not limited to, the North Sea, the Irish Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea, and the North-East Atlantic Ocean as well as all countries that border on these waters or have a significant impact on their marine environment.

SAR works to realise its goals in a number of ways but key amongst these is its role as a technical and political platform for its members, providing them with a means of collective intervention in international political and legal meetings of government where they would not otherwise have access.

While Seas At Risk pursues issues at the international level, individual Seas At Risk member organisations help by ensuring that national government delegations to international meetings are properly briefed and aware of the concerns of their national environment movement. By coordinating lobbying at the national level and ensuring that issues get raised at international meetings of government, Seas At Risk maximises the opportunity for governments to make the right decisions on key issues affecting the protection of the seas and oceans. Seas At Risk is also in an excellent position to make sure that civil society, via its national member organisations, is kept informed of developments in these forums.

 • evropské
 • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Marine Litter: As part of our work on marine litter prevention, we are closely following the reforms of the EU waste directive and the proposed circular economy package. We also observe the Port Reception Facilities Directive and push for greater controls to stop the flow of waste into our seas.

Fisheries and Deep Sea Fisheries: Seas At Risk monitors all developments of relevance in the Common Fisheries Policy, in particular the implementation of the latest CFP. We issue briefings on issues of relevance to national fisheries ministers in advance of meetings of the Agrifish Council.

Aquaculture: SAR follows all developments of relevance and is contributing to the establishment of the Aquaculture Advisory Council.

EU marine strategy: SAR closely follows the implementation of the Marine Strategy Framework Directive, including assisting member organisations with their contributions to the national Programmes of Measures (PoMs).

Blue Growth: SAR monitors developments in deep sea mining, aquaculture and shipping, with regards to the EU’s Blue Growth strategy.

Shipping: SAR monitors files relating to the environmental impact of shipping, including the MRV Regulation.

Seas At Risk hosts workshops for its members and/or other NGOs and policy makers on matters of EU interest throughout the year.

In 2014 we hosted a marine litter event in the European Parliament: ‘Making the Link – the Circular Economy and Marine litter’. Seas At Risk issues 6 newsletters a year with updates on its activities and EU policy developments.

Seas At Risk produces information leaflets on EU policy areas periodically.


 

Ne

Ne

Marine strategy coordination group (Including subgroups)
European Sustainable Shipping forum (including port reception subgroup)

Ne

Ne

The two mainstays of Seas At Risk's work in recent years have been the regulation of shipping and fisheries. The protection of marine species and habitats has also been important, and focuses on cross-sectoral EU level initiatives: the EU Marine Strategy and the EU’s Integrated Maritime Policy. Work on climate change and the marine environment, including the role to be played by the shipping and fishing industries in climate change mitigation, started in 2008. Work on marine litter and its impacts on the marine environment started in 2009.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 3   75%: 2   50%: 2   25%: 1

8

5,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Edward DAVITT 26/06/2015 24/06/2016
John MAGGS 28/02/2015 26/02/2016
Emma PRIESTLAND 30/01/2016 28/01/2017
Björn STOCKHAUSEN 17/04/2015 15/04/2016
Monica VERBEEK 06/03/2015 04/03/2016

    Oblasti zájmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Rybolov a akvakultura
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

0

Natuurpunt (Belgium, 95000),
Sea First Foundation (Belgium),
Sunce (Croatia, 500+)
Danmarks Naturfredningsforening(Denmark, 135000),
Levende Hav (Denmark, 500),
France Nature Environment (France, 3000),
Surfrider Foundation Europe (France, 9527),
BUND (Germany, 480000),
Archipelagos (Greece, )
Mediterranean SOS Network (Greece, 120),
Voice of Irish Concern for the Environment (Ireland, 1000),
EEB (Intl., 15,000,000),
Project Aware (Intl., 1),
Environmental Investigation Agency (Intl, 3,500)
World Animal Protection, (Intl., 107,000)
Legambiente (Italy, 115,000),
Waddenvereniging (Netherlands, 45000),
Stichting De Noordzee (Netherlands, ),
Norges Naturvernforbund(Norway, 22,500),
Liga para a Protecção da Natureza (Portugal),
GEOTA (Portugal, 2500),
ENT Foundation (Spain),
Retorna (Spain)
Svenska Naturskyddsföreningen (203,000),
Oceancare, (Switzerland)
Marine Conservation Society (UK, 5,500)

 • BELGIE
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • NIZOZEMSKO
 • NĚMECKO
 • PORTUGALSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŘECKO
 • ŠPANĚLSKO
 • ŠVÉDSKO
 • NORSKO
 • ŠVÝCARSKO

- European Environmental Bureau (EEB)
- European Seas Environmental Cooperation (ESEC) - informal network
- Deep Sea Conservation Coalition (DSCC)
- Shark Alliance

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

590 979 €

93 706 €

0 €

Na

93 706 €

Life programme, European Commission

0 €

0 €

497 273 €

0 €

15 962 €

338 272 €

473 390 €

5 061 €

2 860 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.