Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Seas At Risk vzw

Идентификационен номер в Регистъра: 95261732139-73
Дата на регистрация: 09-8-11 10:25:20

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-15 9:32:48
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-15 9:32:48


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Seas At Risk vzw
Инициали: SAR
Правен статут: vereniging zonder winstoogmerk (vzw) under Belgian law
Уебсайт: http://www.seas-at-risk.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Monica Verbeek
Длъжност: Executive Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Monica Verbeek
Длъжност: Executive Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue d'Edimbourg  26
B-1050 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 2 893 09 65
Факс: (+32) 2 893 09 66
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Seas At Risk aims at the protection and restoration of the marine environment. The scope of Seas At Risk includes, but is not limited to, the North Sea, the Irish Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea, and the North-East Atlantic Ocean as well as all countries that border on these waters or have a significant impact on their marine environment.

Historically, SAR has focused more specifically on the waters of the North East Atlantic including the North and Irish Seas.

SAR works to realise its goals in a number of ways but key amongst these is its role as a technical and political platform for its members, providing them with a means of collective intervention in international political and legal meetings of government where they would not otherwise have access.

While Seas At Risk pursues issues at the international level, individual Seas At Risk member organisations help by ensuring that national government delegations to international meetings are properly briefed and aware of the concerns of their national environment movement. By coordinating lobbying at the national level and ensuring that issues get raised at international meetings of government, Seas At Risk maximises the opportunity for governments to make the right decisions on key issues affecting the protection of the seas and oceans. Seas At Risk is also in an excellent position to make sure that civil society, via its national member organisations, is kept informed of developments in these forums.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 7
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Emma Priestland 14-2-8 15-2-6
Edward Davitt 14-6-3 15-5-28
Björn Stockhausen 14-5-16 15-5-14

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


The two mainstays of Seas At Risk's work in recent years have been the regulation of shipping and fisheries. The protection of marine species and habitats has also been important, and focuses on cross-sectoral EU level initiatives: the EU Marine Strategy and the EU’s Integrated Maritime Policy. Work on climate change and the marine environment, including the role to be played by the shipping and fishing industries in climate change mitigation, started in 2008. Work on marine litter and its impacts on the marine environment started in 2009.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Околна среда
 • Рибарство и аквакултури
 • Транспорт

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 22
Членуващи организации (Брой членове) :
 • Natuurpunt (2 000 Членове)
 • Sea First Foundation (1 Членове)
 • Danmarks Naturfredningsforening (135 000 Членове)
 • Levende Hav (500 Членове)
 • Surfrider Foundation Europe (9 200 Членове)
 • BUND (480 000 Членове)
 • Voice of Irish Concern for the Environment (1 000 Членове)
 • Legambiente (1 Членове)
 • Waddenvereniging (45 000 Членове)
 • Stichting De Noordzee (1 Членове)
 • Norges Naturvernforbund (1 Членове)
 • Liga para a Protecção da Natureza (1 Членове)
 • GEOTA (2 500 Членове)
 • Svenska Naturskyddsföreningen (190 000 Членове)
 • Marine Conservation Society (1 Членове)
 • EEB (145 Членове)
 • France Nature Environment (3 000 Членове)
 • Mediterranean SOS Network (120 Членове)
 • Archipelago (1 Членове)
 • Project Aware (1 Членове)
 • ENT Foundation (1 Членове)
 • Environmental Investigation Agency (1 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ

 • НОРВЕГИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
- European Environmental Bureau (EEB)
- European Seas Environmental Cooperation (ESEC) - informal network
- Deep Sea Conservation Coalition (DSCC)
- OCEAN2012
- Shark Alliance

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 444 218
от който публични средства: 90 010
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 90 010
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 354 208
- дарения:
- членски вноски: 15 936
Foundations : 338 272
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 250000  € и < 300000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.