Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Seas At Risk vzw

Идентификационен номер в Регистъра: 95261732139-73
Дата на регистрация: 11/08/2009 10:25:20

Информацията за този субект е била последно изменена на: 15/07/2014 09:32:48
Последната годишна актуализация е извършена на: 15/07/2014 09:32:48

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Seas At Risk vzw

SAR

vereniging zonder winstoogmerk (vzw) under Belgian law

    Раздел на регистрация

III – Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Rue d'Edimbourg, 26
B-1050 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 2 893 09 65

(+32) 2 893 09 66

    Правно отговорно лице

Госпожа  Monica Verbeek

Executive Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Monica Verbeek

Executive Director

    Цели и задачи

Seas At Risk aims at the protection and restoration of the marine environment. The scope of Seas At Risk includes, but is not limited to, the North Sea, the Irish Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea, and the North-East Atlantic Ocean as well as all countries that border on these waters or have a significant impact on their marine environment.

Historically, SAR has focused more specifically on the waters of the North East Atlantic including the North and Irish Seas.

SAR works to realise its goals in a number of ways but key amongst these is its role as a technical and political platform for its members, providing them with a means of collective intervention in international political and legal meetings of government where they would not otherwise have access.

While Seas At Risk pursues issues at the international level, individual Seas At Risk member organisations help by ensuring that national government delegations to international meetings are properly briefed and aware of the concerns of their national environment movement. By coordinating lobbying at the national level and ensuring that issues get raised at international meetings of government, Seas At Risk maximises the opportunity for governments to make the right decisions on key issues affecting the protection of the seas and oceans. Seas At Risk is also in an excellent position to make sure that civil society, via its national member organisations, is kept informed of developments in these forums.

 • европейско равнище
 • световно равнище

    Дейности

The two mainstays of Seas At Risk's work in recent years have been the regulation of shipping and fisheries. The protection of marine species and habitats has also been important, and focuses on cross-sectoral EU level initiatives: the EU Marine Strategy and the EU’s Integrated Maritime Policy. Work on climate change and the marine environment, including the role to be played by the shipping and fishing industries in climate change mitigation, started in 2008. Work on marine litter and its impacts on the marine environment started in 2009.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

7

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Emma Priestland 08/02/2014 06/02/2015
Edward Davitt 03/06/2014 28/05/2015
Ann Dom 12/12/2014 10/12/2015
Björn Stockhausen 16/05/2014 14/05/2015

    Области на интерес

 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Околна среда
 • Рибарство и аквакултури
 • Транспорт

    Членство

0

Natuurpunt(2000),
Sea First Foundation(1),
Danmarks Naturfredningsforening(135000),
Levende Hav(500),
Surfrider Foundation Europe(9200),
BUND(480000),
Voice of Irish Concern for the Environment(1000),
Legambiente(1),
Waddenvereniging(45000),
Stichting De Noordzee(1),
Norges Naturvernforbund(1),
Liga para a Protecção da Natureza(1),
GEOTA(2500),
Svenska Naturskyddsföreningen(190000),
Marine Conservation Society(1),
EEB(145),
France Nature Environment(3000),
Mediterranean SOS Network(120),
Archipelago(1),
Project Aware(1),
ENT Foundation(1),
Environmental Investigation Agency(1)

 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ
 • НОРВЕГИЯ

- European Environmental Bureau (EEB)
- European Seas Environmental Cooperation (ESEC) - informal network
- Deep Sea Conservation Coalition (DSCC)
- OCEAN2012
- Shark Alliance

    Финансови данни

01/2012  -  12/2012

444 218 €

90 010 €

 €

90 010 €

 €

 €

354 208 €

 €

15 936 €

338 272 €

>= 250 000  € и < 300 000  €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.