Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Motion Picture Association

Identifikavimo numeris Registre: 95201401713-39
Registracijos data: 18/05/2009 17:08:47

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/04/2015 15:21:53
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/04/2015 15:21:53
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Motion Picture Association

MPA

Subsidiary of MPAA

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Eye Street, 1600
20006 Washington D.C.
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

(+1-202) 2931966

Avenue des Arts, 46
1000 Bruxelles
BELGIJA

(+32) 02 7782711

    Teisiškai atsakingas asmuo

Stan McCoy

President and Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Marc  du Moulin de Labarthète

EU Affairs Director

    Tikslai ir uždaviniai

Founded as a trade association, the MPAA (1922) and the MPA (1945) have broadened their mandate over the years to reflect the diversity of the ever-changing and expanding audiovisual industry. Its members include: Walt Disney Studios Motion Pictures; Paramount Pictures Corporation; Sony Pictures Entertainment Inc.; Twentieth Century Fox Film Corporation; Universal City Studios LLC; and Warner Bros. Entertainment Inc. Today the association advocates strong protection of the creative works produced and distributed by the audiovisual industry and seeks to promote a responsible internet. The Brussels-based MPA office acts as regional hub for Europe, Middle East and Africa. A large part of our work consists in providing support to local partner organisations active in the EMEA region on content protection and anti-piracy work. Another important part of the mission of the EMEA office is to working with film industries and creative communities throughout the region in pursuit of common interests. EU advocacy and government relations to champion the cause of strong legislation that protects rightholders’ needs and interests constitutes another element of the EMEA’s office work. Lobbying activities - including EU-related outreach - constitutes only a certain portion of the EMEA office's work.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

The MPA monitors the development of EU policies and legislation, notably in the field of Intellectual Property, Culture, Audiovisual Policy, the Internal Market, Competition and the Information Society. In this context, the MPA regularly meets with national governments, EU officials, MEPs as well as industry counterparts and seeks to contribute constructively to public consultations associated with EU's policy-development process. These objectives involve written submissions, participation in hearings, conferences and seminars as well as some amount of travelling (e.g. Strasbourg for EP Plenary sessions and Member States holding the Presidency of the Council).


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 2   50%: 1   25%: 2

5

2,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Laurence DJOLAKIAN 05/11/2014 03/11/2015
Marc DU MOULIN DE LABARTHETE 15/07/2015 13/07/2016
Katharina HIERSEMENZEL 20/05/2015 15/05/2016
Christian SOMMER 21/05/2015 19/05/2016
Giulia CASTALDINI 11/02/2015 05/02/2016
Stan MCCOY 11/04/2015 09/04/2016

    Interesų sritys

 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

MPAA members include:
Walt Disney Studios Motion Pictures
Paramount Pictures Corporation
Sony Pictures Entertainment Inc.
Twentieth Century Fox Film Corporation
Universal City Studios LLC
Warner Bros. Entertainment Inc.

European Internet Foundation (EIF)
Creative Media Business Alliance (CMBA)
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF)
International Video Federation (IVF)
Creativity Works !

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 700 000 € ir < 799 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

Our cost-estimate takes into account "EU representation" personnel costs and - as a pro-rata figure - costs related to rent, insurance and various office expenses.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
YES