Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Motion Picture Association

Tunnistenumero rekisterissä: 95201401713-39
Rekisteröintipäivä: 18.5.2009 17:08:47

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.5.2014 13:13:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.5.2014 13:13:42


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Motion Picture Association
Lyhenne: MPA
Organisaation oikeudellinen muoto: Subsidiary of MPAA
Internet-osoite: http://www.mpaa.org/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Chris J. Dodd
Tehtävä organisaatiossa: Chairman and CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Marc  du Moulin de Labarthète
Tehtävä organisaatiossa: EU Affairs Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Eye Street  1600
20006 Washington D.C.
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+1-202) 2931966
Faksinumero: (+1-202) 2967410
Muita yhteystietoja: EMEA Office of the Motion Picture Association (MPA)
Chris Marcich, President and Managing Director
Avenue des Arts, 46
B-1000 Brussels
Belgium
Phone: +32-2-778.27.11
Fax: +32-2-778.27.00

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Founded as a trade association, the MPAA (1922) and the MPA (1945) have broadened their mandate over the years to reflect the diversity of the ever-changing and expanding audiovisual industry. Its members include: Walt Disney Studios Motion Pictures; Paramount Pictures Corporation; Sony Pictures Entertainment Inc.; Twentieth Century Fox Film Corporation; Universal City Studios LLC; and Warner Bros. Entertainment Inc. Today the association advocates strong protection of the creative works produced and distributed by the audiovisual industry and seeks to promote a responsible internet. The Brussels-based MPA office acts as regional hub for Europe, Middle East and Africa. A large part of our work consists in providing support to local partner organisations active in the EMEA region on content protection and anti-piracy work. Another important part of the mission of the EMEA office is to working with film industries and creative communities throughout the region in pursuit of common interests. EU advocacy and government relations to champion the cause of strong legislation that protects rightholders’ needs and interests constitutes another element of the EMEA’s office work. Lobbying activities - including EU-related outreach - constitutes only a certain portion of the EMEA office's work.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Marc DU MOULIN DE LABARTHETE 24.6.2014 20.6.2015
Giulia Castaldini 9.7.2014 7.1.2015
Alison Mary James 4.9.2014 29.8.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The MPA monitors the development of EU policies and legislation, notably in the fields of Intellectual Property, Culture, Audiovisual Policy, the Internal Market, Competition and the Information Society. In this context, the MPA regularly meets with national governments, EU officials, MEPs as well as industry counterparts and seeks to contribute constructively to public consultations associated with the EU's policy-development process. These objectives involve written submissions, participation in hearings, conferences and seminars as well as some amount of traveling (e.g. Strasbourg for EP Plenary sessions and Member States holding the Presidency of the Council).

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European Internet Foundation (EIF)
Creative Media Business Alliance (CMBA)
International Federation of Film Producers Associations (FIAPF)
International Video Federation (IVF)
Creativity Works !

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 01/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 800000  € - < 900000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Our cost-estimate takes into account "EU representation" personnel costs and - as a pro-rata figure - costs related to rent, insurance and various office expenses.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
YES