Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

BEITEN BURKHARDT

Идентификационен номер в Регистъра: 95076788289-77
Дата на регистрация: 12-3-8 16:23:14

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-2-10 9:23:05
Последната годишна актуализация е извършена на 14-2-10 9:23:05


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: BEITEN BURKHARDT
Инициали: Beiten Burkhardt
Правен статут: RechtsanwaltsgesellschaftmbH
Уебсайт: http://www.bblaw.com

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Правни кантори

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Dietmar O. Reich, Dr.
Длъжност: Partner

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Dietmar O. Reich, Dr.
Длъжност: Partner

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Avenue Louise  489
1050 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 25343664
Факс: (+32) 27322353
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Law office operating in the field of European Law (Antitrust, Anti-Dumping, Cartel, Merger & Aquisitions)
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


....

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
International Bar Association

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 10000000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • GT World of Beauty GmbH
 • MCE Bank GmbH
 • B + S Card Service GmbH


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 450000 € и по-малък от 500000 €.
 • USB Umweltservice Bochum GmbH


Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 500000 € и по-малък от 600000 €.
 • ADIDAS AG

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.