Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

Id-nummer i registret: 95072484406-67
Registreringsdag: 2010-10-25 10:49:34

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-29 09:27:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-29 09:27:59


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka
Förkortning: Forum Rdzawka
Associationsform (rättslig ställning): Stowarzyszenie zwykłe
Webbplats: http://www.fordza.cba.pl/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Mateusz Wójtowicz
Befattning: Przewodniczący

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Mateusz Wójtowicz
Befattning: Przewodniczący

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rdzawka  1
34-700 Rabka-Zdrój
POLEN
Telefon: (+48) 788748802
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Mateusz Wójtowicz

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Nasze cele to rozwój :
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji;
4) promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
6) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.
7) promowanie inicjatyw i przedsięwzięć skierowanych do młodzieży.
8) wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi.
9) rozwój patriotyzmu, kultywowanie tradycji wśród członków lokalnej społeczności a także przekazywanie im rodzimej historii.
10) promowanie postaw ekologicznych.
11) rozwój edukacji pozaformalnej
12) wspieranie, badania i rozwój organizacji pozarządowych
13) wspieranie i rozwój wolnej nauki, Openn Access, Creative Commons
14) wspieranie i rozwój wolontariatu
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Młodzież,edukacja,kultura,rolnictwo.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Regionalpolitik
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 3
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • POLEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
1) Od 11.01.2012 Forum Rdzawka jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2) Członek Koalicji Proste Granty
3) Członek Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie
4) Sygnatariusz Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych
5) Sygnatariusz Karty Różnorodności
6) Od 17.01.2013 jesteśmy członkiem zwyczajnym OFOP

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 0
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 0
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Działamy jako wolontariusze,społecznie.Nie posiadamy żadnych środków finansowych.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
w celu jawnośći i przejrzystości działań Forum Rdzawka