Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bureau Européen des Unions de Consommateurs

Identifikačné číslo v Registri: 9505781573-45
Dátum registrácie: 29.10.2008 13:05:00

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 16.10.2014 15:53:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.10.2014 14:00:07


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bureau Européen des Unions de Consommateurs
Skratka: BEUC
Právna forma: a.i.s.b.l.
Internetová stránka: http://www.beuc.eu

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Monique Goyens
Funkcia: Director general

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Ursula  Pachl
Funkcia: Deputy Director General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue d'Arlon  80
B-1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+322) 7431590
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: e-mail adress: consumers@beuc.eu

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: BEUC investigates EU decisions and developments likely to affect consumers, with a special focus on eight areas identified as priorities by our members: energy and sustainability, group actions, health, food (including food safety, labelling and fight against obesity), safety of products, financial services, consumer contracts and consumer rights in the digital world.

In 2013 our members include 40 well respected, independent national consumer organisations from some thirty European countries. BEUC acts as a sort of “embassy” for these organisations in Brussels and our main task is to represent our members and defend the interests of all Europe’s consumers. Through BEUC, the national consumer organisations are able to speak out with one voice.


BEUC is committed to transparency about EU interest representation. BEUC believes that this register fails basic transparency standards and that it does not provide EU lobbying transparency. When registering, we have therefore chosen to give all relevant information that we consider necessary for lobbying transparency. A credible EU lobbying transparency register should include names of individual lobbyists and the issues that they try to influence, provide precise and comparable financial information on lobbying, and have effective sanctions to ensure the accuracy and completeness of the information disclosed. In an effort to arrive at a more objective way of calculating lobbying expenditures, we follow guidelines that result from consultations with public interest organisations, professionals working on lobby transparency as well as experts of US lobby disclosure legislation. Our registration is therefore providing a more comprehensive calculation of our lobbying expenses, and a list of those who, on behalf of BEUC, carry out activities with the objective of influencing the policy formulation and decision-making processes of the European institutions.

Our registration is based on the guidelines for transparent registration developed by the Civil Society Contact Group and ALTER-EU ( which can be accessed at: http://www.act4europe.org/register)
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 22
Doplňujúce údaje: 22 persons employed by BEUC spend most of their time on activitities related to interest representation. The names of these persons are as listed below ( EP acreddited ) plus BEUC's Director General, Ms Monique Goyens.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Camille Jacqueline PERRIN 25.7.2014 23.7.2015
Pauline Constant 4.7.2014 2.7.2015
Farid ALIYEV 19.2.2014 14.2.2015
Anne Marie Paule FILY 24.9.2014 22.9.2015
Ilaria Passarani 23.9.2014 19.9.2015
Sylvia Maurer 24.9.2014 22.9.2015
Pauline Castres 23.9.2014 19.9.2015
Ursula PACHL 23.9.2014 19.9.2015
Nuria Rodríguez Murillo 31.7.2014 29.7.2015
Konstantinos Rossoglou 25.7.2014 23.7.2015
Augusta MACIULEVICIUTE 29.1.2014 27.1.2015
Clelia Imperiali 3.6.2014 28.5.2015
Agustin Reyna 29.1.2014 27.1.2015
John Phelan 25.2.2014 21.2.2015
Johannes Nikolaus Kleis 25.2.2014 21.2.2015
Monika Stajnarova 25.2.2014 21.2.2015
Angeliki Malizou 25.7.2014 23.7.2015
Guillermo Beltrà Navarro 23.9.2014 19.9.2015
Elisavet Sergiadou 20.9.2014 18.9.2015
Greg Van Elsen 5.2.2014 3.2.2015
Christopher CARROLL 13.6.2014 11.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


BEUC's activities cover a wide range of EU policies affecting the interest of European consumers.

According to our workprogramme, we work on food, financial services, consumer and passenger rights , digital environment, consumer enforcement and redress, energy, safety, health and sustainability as well as on international trade;

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 40
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Verein für Konsumenten-information - VKI (1 Členovia)
 • Association Belge des Consommateurs - Test Achats – Test Aankoop (1 Členovia)
 • Cyprus Consumers' Association (1 Členovia)
 • Bulgarian National Consumers Association - BNAP (1 Členovia)
 • Fédération Romande des Consommateurs - FRC CH (1 Členovia)
 • Verbraucherzentrale Bundesverband (1 Členovia)
 • Forbrugerrådet - FR (1 Členovia)
 • Estonian Consumers Union - ETL - Eesti Tarbijakaitse Liit (1 Členovia)
 • Organizacion de Consumidores y Usuarios - OCU (1 Členovia)
 • Confederacion de Consumidores y Usuarios - CECU (1 Členovia)
 • Consommation, Logement et Cadre de Vie - CLCV (1 Členovia)
 • Union Fédérale des Consommateurs - UFC - Que Choisir (1 Členovia)
 • Which? (1 Členovia)
 • Consumers' Protection Center - KEPKA (1 Členovia)
 • Association for the Quality of Life - E.K.PI.ZO (1 Členovia)
 • National Association for Consumer Protection in Hungary - NACPH - OFE (1 Členovia)
 • Consumers' Association of Ireland - CAI (1 Členovia)
 • Neytendasamtökin - NS (1 Členovia)
 • Altroconsumo (1 Členovia)
 • Union Luxembourgeoise des Consommateurs - ULC (1 Členovia)
 • Latvia Consumer Association - PIAA (1 Členovia)
 • Consumers’ Organisation of Macedonia - OPM (1 Členovia)
 • Ghaqda tal-Konsumaturi - CA Malta (1 Členovia)
 • Consumentenbond - CB (1 Členovia)
 • Forbrukerrådet - FR-NO (1 Členovia)
 • Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - DECO (1 Členovia)
 • Polish Consumer Federation National Council - FK (1 Členovia)
 • Association of Polish Consumers - SKP (1 Členovia)
 • Romanian Association for Consumers’ Protection – APC Romania (1 Členovia)
 • Sveriges Konsumenter - The Swedish Consumers’ Association (1 Členovia)
 • Zveza Potrošnikov Slovenije - ZPS (1 Členovia)
 • ZSS - Association of Slovak Consumers (1 Členovia)
 • Arbeiterkammer - AK (1 Členovia)
 • Stiftung Warentest (1 Členovia)
 • TEST Czech association of consumers (1 Členovia)
 • Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (1 Členovia)
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (1 Členovia)
 • Consumatori Italiani per l'Europa (CIE) (1 Členovia)
 • National Federation of Associations for Consumer Protection in Hung (1 Členovia)
 • Alliance of Lithuanian Consumer Organisations (1 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ISLAND
 • NÓRSKO
 • ŠVAJČIARSKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
BEUC maintains close contacts with our “big sister”, the international consumer organisation, Consumers International (CI). BEUC also plays an active role in the TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD), which is designed to promote contacts and exchanges with our colleagues in the US. Our aim, in close collaboration with Consumers International, is to reinforce consumerism and to get the voice of European consumers heard at world level.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 3 458 348
z toho financovanie z verejných zdrojov: 1 566 625
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 262 158
- Granty: 1 304 467
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 1 891 723
- dary:
- členské: 1 739 410
Bank interests and Other income : 152 313
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 1500000  € a < 1750000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

BEUC’s expenses for interest representation activities in the year 2013 amount'd to 1 500 000,- € (43,4 % of our total budget).

These expenses were calculated according to guidelines agreed by the civil society contact group: http://www.act4europe.org/register


BEUC would also like to underline that the amounts indicated under the heading “public funding” have to be submitted to the following breakdown :
Operational budget: 1 304 467,- €
Budget for projects : 262 158,- €
These projects have been granted to BEUC as a result of competitive calls for tender/proposals issued by the European Commission. The major part of the funding related to these projects is linked to reimbursement of direct expenses (such as travel and accommodation expenses of participants to training programs, meeting facilities, documentation for participants, trainers, etc.. This major part is not to be considered as a source of income to BEUC.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.