Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

industriAll European Trade Union

Numărul de identificare din Registru: 94948576873-32
Data înscrierii: 05.10.2011 10:41:22

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 28.04.2014 15:37:52
Data ultimei actualizări anuale: 08.10.2013 14:46:44


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: industriAll European Trade Union
Acronim: industriAll Europe
Statut juridic: Association de fait
Site internet: http://www.industriall-europe.eu

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Sindicate

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Ulrich ECKELMANN
Funcţie: General Secretary

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Ulrich ECKELMANN
Funcţie: General Secretary

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: bd du roi Albert II  5
Cutia poştală: 10
1210 Bruxelles
BELGIA
Numărul de telefon: (+32 0) 2 226 00 50
Număr de fax: (+32 0) 2 217 59 63
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: IndustriAll European Trade Union represents 7.1 million workers across supply chains in manufacturing, mining and energy sectors on the European level.
industriAll European Trade Union was founded in May 2012 resulting of the merger with former EMF, EMCEF and ETUF:TCL. It has a mandate for the external representation and coordination of the industrial workers' unions
and a mandate to engage in bargaining at European level.
Number of affiliates is 197 organisations from 37 european countries.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 12
Informații complementare: 1 General Secretary, 3 Deputy General Secretaries and 8 Policy Advisers and Experts.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


-

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională
 • Tineret
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Member or the European Trade Union Confederation (ETUC)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 796.000 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

For the period 2011 -12 we had some grants from the EU instituions. Hereunder you will find the contract number,the period covered by the gratn, the total cost of the programme and the EU grant.
- VP/2011/002/0144, VS/2011/0190 (with addendum VS/2012/0066 SI2.597558.Transférer les savoir-faire pour sauvegarder les capacités de production métallurgiques en Europe. 01/07/2011 30/12/2012.184.764,62 grant :144.288,81 (90%)
- VP/2011/003/0193, VS./2011/0467, SI2,607810. Multinational company restructuriing :dealing with change through stronger trade union coordination 15/11/2011 14/11/2012 146.435,74 grant:115.818,37 (79,09%)
- VP/2011/008/0035, VS/2011/0346, SI2,602707.Ergonomics and work organisation - Effects on the health of workers in the European automotive sector 11/11/2011 10/11/2012. 327.356,78 grant: 255.391,00 (78,02%)

- VP/2011/008/0222, VS/2011/0529, SI2.612794. Social dialogue on the perspective of the European land armament sector 15/12/2011 14/12/2012. 264.934,14 grant :211.848,20 ( 79,96%)

- VP/2010/003/0194, VS/2010/0759, SI2.577274. STRENGTHENING WORKERS’ INVOLVEMENT IN MULTINATIONAL COMPANIES IN THE TEXTILE, CHEMICALS AND METAL WORKING SECTORS "08/11/2010
07/11/2011" 339.252,27 grant :269.164,68 (79,34%)"

- VP/2010/003/0192 VS/2010/0760 VS/2011/0443. SI2.577463 WORKER REPRESENTATIVES’ COMPETENCE AND PARTICIPATION NETWORK FOR EMPLOYMENT-FOCUSED STRUCTURAL CHANGE IN THE EUROPEAN CONSTRUCTION-MACHINERY AND BUILDING-MATERIAL-MACHINE INDUSTRY (KURZBEZEICHNUNG: COPERNICUS)" 15/12/2010 14/12/2011 extended : 14 jan 2012" 215.734,47 grant : "172.575,23 (79,99%)"

- VP/2009/003/0271 VS/2009/0462 SI2.545078. LES COMITÉS D'ENTREPRISE EUROPÉENS: ENTRE LA CRISE ET LA DIRECTIVE REFONDUE. 01/12/09-30/11/10.  118.160,25 Grant: 94.406,44

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.