Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

industriAll European Trade Union

Tunnusnumber registris: 94948576873-32
Registreerimise kuupäev: 5.10.11 10:41:22

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 28.04.14 15:37:52
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 8.10.13 14:46:44


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: industriAll European Trade Union
Akronüüm: industriAll Europe
Õiguslik vorm: Association de fait
Veebisait: http://www.industriall-europe.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Ametiühingud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ulrich ECKELMANN
Ametikoht: General Secretary

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ulrich ECKELMANN
Ametikoht: General Secretary

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 5 bd du roi Albert II 
Postkast: 10
1210 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32 0) 2 226 00 50
Faks: (+32 0) 2 217 59 63
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: IndustriAll European Trade Union represents 7.1 million workers across supply chains in manufacturing, mining and energy sectors on the European level.
industriAll European Trade Union was founded in May 2012 resulting of the merger with former EMF, EMCEF and ETUF:TCL. It has a mandate for the external representation and coordination of the industrial workers' unions
and a mandate to engage in bargaining at European level.
Number of affiliates is 197 organisations from 37 european countries.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 12
Lisateave: 1 General Secretary, 3 Deputy General Secretaries and 8 Policy Advisers and Experts.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Member or the European Trade Union Confederation (ETUC)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 796 000 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

For the period 2011 -12 we had some grants from the EU instituions. Hereunder you will find the contract number,the period covered by the gratn, the total cost of the programme and the EU grant.
- VP/2011/002/0144, VS/2011/0190 (with addendum VS/2012/0066 SI2.597558.Transférer les savoir-faire pour sauvegarder les capacités de production métallurgiques en Europe. 01/07/2011 30/12/2012.184.764,62 grant :144.288,81 (90%)
- VP/2011/003/0193, VS./2011/0467, SI2,607810. Multinational company restructuriing :dealing with change through stronger trade union coordination 15/11/2011 14/11/2012 146.435,74 grant:115.818,37 (79,09%)
- VP/2011/008/0035, VS/2011/0346, SI2,602707.Ergonomics and work organisation - Effects on the health of workers in the European automotive sector 11/11/2011 10/11/2012. 327.356,78 grant: 255.391,00 (78,02%)

- VP/2011/008/0222, VS/2011/0529, SI2.612794. Social dialogue on the perspective of the European land armament sector 15/12/2011 14/12/2012. 264.934,14 grant :211.848,20 ( 79,96%)

- VP/2010/003/0194, VS/2010/0759, SI2.577274. STRENGTHENING WORKERS’ INVOLVEMENT IN MULTINATIONAL COMPANIES IN THE TEXTILE, CHEMICALS AND METAL WORKING SECTORS "08/11/2010
07/11/2011" 339.252,27 grant :269.164,68 (79,34%)"

- VP/2010/003/0192 VS/2010/0760 VS/2011/0443. SI2.577463 WORKER REPRESENTATIVES’ COMPETENCE AND PARTICIPATION NETWORK FOR EMPLOYMENT-FOCUSED STRUCTURAL CHANGE IN THE EUROPEAN CONSTRUCTION-MACHINERY AND BUILDING-MATERIAL-MACHINE INDUSTRY (KURZBEZEICHNUNG: COPERNICUS)" 15/12/2010 14/12/2011 extended : 14 jan 2012" 215.734,47 grant : "172.575,23 (79,99%)"

- VP/2009/003/0271 VS/2009/0462 SI2.545078. LES COMITÉS D'ENTREPRISE EUROPÉENS: ENTRE LA CRISE ET LA DIRECTIVE REFONDUE. 01/12/09-30/11/10.  118.160,25 Grant: 94.406,44

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.