Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Sandbag Climate Campaign

Identifikačné číslo v Registri: 94944179052-82
Dátum registrácie: 27/06/2012 14:58:30

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/06/2015 12:40:59
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/06/2015 12:40:59
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 16/06/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Sandbag Climate Campaign

Community Interest Company

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Bermondsey Street, 40
SE1 3UD London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2071486377

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Bryony Worthington

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Bryony Worthington

Director

    Ciele a poslanie

Sandbag is a UK-based not-for-profit thinktank conducting research and campaigning for environmentally effective climate policies. Our research focus includes reform of the EU Emissions Trading Scheme, the EU 2020 and 2030 climate & energy packages, CCS and the persistence of old coal in Europe.

More specifically we aim to:

Scrutinise: Using accessible research and analysis to cast a light on the deeper detail of energy and climate policy.

Advocate for change: lobbying and campaigning for improvements to EU climate policy, as well as working with carbon market policy internationally.

Engage and inform: providing a variety of ways for wider civil society/the public to be educated and become engaged with climate policy, emissions trading, and novel low-carbon technology.

With these broad aims in mind our specific objective is: ensure that the implementation of climate policy in Europe is transparent, cost-effective, and delivers Europe’s required contribution to averting dangerous global climate change.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Market Stability Reserve proposal, 2020 Climate & Energy Package, 2030 Climate & Energy Package, Revision of the Carbon Capture & Storage Directive, Air Quality Directive

Regular parliamentary events on climate policy issues


 

Observer to High-level group on the Energy Intensive Industries

Nie

Nie

Nie

Nie

The main body of Sandbag's work evolves around data analysis and report writing, specifically in relation to EU climate policy, with a focus on the functioning of the EU emissions trading scheme (ETS), the EU 2020 and 2030 climate & energy packages, CCS and the persistence of old coal in Europe. Part of this process involves contacting and engaging with member state officials, Commission officials and elected Members of the European Parliament. Each year, Sandbag's report on the environmental state of the ETS is launched publicly in the European Parliament. Position papers and briefings related to climate policy are also distributed regularly throughout the year to EU institutions.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 6   75%: 0   50%: 2   25%: 2

10

7,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Aleksandra MIROWICZ 20/05/2015 14/05/2016
Paul Alexandru LUTA 11/09/2015 04/09/2016
Bryony WORTHINGTON 16/09/2015 14/09/2016
Philip MACDONALD 11/09/2015 04/09/2016
Damien MORRIS 11/09/2015 04/09/2016
David JONES 18/06/2015 16/06/2016

    Oblasti záujmu

 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

10

 • BELGICKO
 • FRANCÚZSKO
 • LUXEMBURSKO
 • RUMUNSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

The Guardian Environment Network, Climate Action Network-Europe, International ENGO Network on Carbon Capture and storage, UK All-Party Parliamentary Group on Climate Change

    Finančné údaje

11/2013  -  10/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

200 667 €

196 768 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

135 114 €

48 451 €

13 203 €

3 899 €

1 823 €

2 076 €

Events hosted by Sandbag have been free of charge, and room bookings and other aspects necessary for events have been sourced at no cost to Sandbag.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.