Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Sandbag Climate Campaign CIC

Identifikačné číslo v Registri: 94944179052-82
Dátum registrácie: 27.6.2012 14:58:30

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 16.6.2014 11:37:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16.6.2014 11:37:30


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Sandbag Climate Campaign CIC
Skratka:
Právna forma: Community Interest Company
Internetová stránka: http://www.sandbag.org.uk/

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Bryony Worthington
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Bryony Worthington
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Leman Street Aldgate 28
E1 8ER London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 2071486377
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Contact Sandbag by email at: info@sandbag.org.uk

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Sandbag’s aim is to reduce emissions of greenhouse gases in the atmosphere using the policy of emissions trading.
More specifically we aim to:

Scrutinise: Casting light on how emissions trading is operating through accessible research and analysis.

Advocate for change: lobbying and campaigning for improvements to the system.

Engage and inform: providing a variety of ways for wider civil society/the public to be educated and become engaged with emissions trading.

With these broad aims in mind our specific objective is: ensure that the implementation of emissions trading policy in Europe is effective and delivers Europe’s required contribution to averting dangerous global climate change, and ensure that the UK plays it’s part in achieving this goal.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Philip MacDonald 11.7.2014 8.7.2015
Damien Morris 11.7.2014 8.7.2015
Paul Alexandru Luta 11.7.2014 8.7.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The main body of Sandbag's work evolves around data analysis and report writing, specifically in relation to the functioning of the EU emissions trading scheme (ETS). Part of this process involves contacting and engaging with member state officials, Commission officials and elected Members of the European Parliament. Each year, Sandbag's report on the environmental state of the ETS is launched publicly in the European Parliament. Position papers and briefings related to the EU ETS are also distributed sporadically throughout the year to EU institutions.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 6
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
  • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Doplňujúce údaje: Sandbag's Director is Baroness Bryony Worthington. There are also four non-executive Directors, an advisory board consisting of four members, and four full time staff.

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
The Guardian Environment Network, Climate Action Network

Finančné údaje

Účtovný rok: 10/2012 - 10/2013
Celkový rozpočet: 251 426
z toho financovanie z verejných zdrojov: 217 049
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
European Climate Foundation : 137 049
Esmee Fairbairn : 35 000
Children's Investment Fund : 45 000
z iných zdrojov: 34 377
- dary: 549
- členské:
Consultancy : 33 828
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 150000  € a < 200000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Events hosted by Sandbag have been free of charge, and room bookings and other aspects necessary for events have been sourced at no cost to Sandbag.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.