Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Sandbag Climate Campaign

Identifikačné číslo v Registri: 94944179052-82
Dátum registrácie: 27/06/2012 14:58:30

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/12/2014 11:44:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/06/2014 11:37:30

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Sandbag Climate Campaign

Community Interest Company

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Bermondsey Street, 40
E1 8ER London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2071486377

(+) 

Contact Sandbag by email at: info@sandbag.org.uk

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Bryony Worthington

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Bryony Worthington

Director

    Ciele a poslanie

Sandbag is a UK-based not-for-profit thinktank conducting research and campaigning for environmentally effective climate policies. Our research focus includes reform of the EU Emissions Trading Scheme, the EU 2020 and 2030 climate & energy packages, and the persistence of old coal in Europe.

More specifically we aim to:

Scrutinise: Using accessible research and analysis to cast a light on the deeper detail of energy and climate policy.

Advocate for change: lobbying and campaigning for improvements to EU climate policy, as well as working with carbon market policy internationally.

Engage and inform: providing a variety of ways for wider civil society/the public to be educated and become engaged with climate policy, emissions trading, and novel low-carbon technology.

With these broad aims in mind our specific objective is: ensure that the implementation of climate policy in Europe is transparent, cost-effective, and delivers Europe’s required contribution to averting dangerous global climate change.

  • európskej
  • celoštátnej

    Činnosti

The main body of Sandbag's work evolves around data analysis and report writing, specifically in relation to EU climate policy, with a focus on the functioning of the EU emissions trading scheme (ETS), the EU 2020 and 2030 climate & energy packages, and the persistence of old coal in Europe. Part of this process involves contacting and engaging with member state officials, Commission officials and elected Members of the European Parliament. Each year, Sandbag's report on the environmental state of the ETS is launched publicly in the European Parliament. Position papers and briefings related to climate policy are also distributed regularly throughout the year to EU institutions.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

6

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Philip MacDonald 11/07/2014 08/07/2015
Damien Morris 11/07/2014 08/07/2015
Paul Alexandru Luta 11/07/2014 08/07/2015

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

6

  • BELGICKO
  • FRANCÚZSKO
  • LUXEMBURSKO
  • RUMUNSKO
  • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

The Guardian Environment Network, Climate Action Network-Europe, International ENGO Network on Carbon Capture and storage,

    Finančné údaje

10/2012  -  10/2013

251 426 €

217 049 €

 €

 €

 €

 €

137 049 €

35 000 €

45 000 €

34 377 €

549 €

 €

33 828 €

>= 150 000  € a < 200 000  €

Events hosted by Sandbag have been free of charge, and room bookings and other aspects necessary for events have been sourced at no cost to Sandbag.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.