Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Sandbag Climate Campaign CIC

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 94944179052-82
Data Reġistrazzjoni: 27/06/2012 14:58:30

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 16/06/2014 11:37:30
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 16/06/2014 11:37:30


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Sandbag Climate Campaign CIC
Akronimu:
Statut legali: Community Interest Company
Websajt: http://www.sandbag.org.uk/

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Bryony Worthington
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Bryony Worthington
Kariga: Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 28 Leman Street Aldgate
London E1 8ER
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 2071486377
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Contact Sandbag by email at: info@sandbag.org.uk

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Sandbag’s aim is to reduce emissions of greenhouse gases in the atmosphere using the policy of emissions trading.
More specifically we aim to:

Scrutinise: Casting light on how emissions trading is operating through accessible research and analysis.

Advocate for change: lobbying and campaigning for improvements to the system.

Engage and inform: providing a variety of ways for wider civil society/the public to be educated and become engaged with emissions trading.

With these broad aims in mind our specific objective is: ensure that the implementation of emissions trading policy in Europe is effective and delivers Europe’s required contribution to averting dangerous global climate change, and ensure that the UK plays it’s part in achieving this goal.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Philip MacDonald 11/07/2014 08/07/2015
Damien Morris 11/07/2014 08/07/2015
Paul Alexandru Luta 11/07/2014 08/07/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The main body of Sandbag's work evolves around data analysis and report writing, specifically in relation to the functioning of the EU emissions trading scheme (ETS). Part of this process involves contacting and engaging with member state officials, Commission officials and elected Members of the European Parliament. Each year, Sandbag's report on the environmental state of the ETS is launched publicly in the European Parliament. Position papers and briefings related to the EU ETS are also distributed sporadically throughout the year to EU institutions.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent
  • Azzjoni għall-Klima
  • Enerġija

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 6
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
  • IR-RENJU UNIT

Informazzjoni Kumplimentari: Sandbag's Director is Baroness Bryony Worthington. There are also four non-executive Directors, an advisory board consisting of four members, and four full time staff.

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
The Guardian Environment Network, Climate Action Network

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 10/2012 - 10/2013
Baġit globali: 251,426
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 217,049
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
European Climate Foundation : 137,049
Esmee Fairbairn : 35,000
Children's Investment Fund : 45,000
minn sorsi oħrajn: 34,377
- donazzjonijiet: 549
- miżati tal-membri:
Consultancy : 33,828
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 150000  € et < 200000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Events hosted by Sandbag have been free of charge, and room bookings and other aspects necessary for events have been sourced at no cost to Sandbag.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.