Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

AIR LIQUIDE Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude

Identitātes numurs Reģistrā: 94857385769-70
Reģistrācijas datums: 11.2.5 14:09:44

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.2.5 07:36:19
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.10.4 11:46:37


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: AIR LIQUIDE Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude
Akronīms: AIR LIQUIDE
Juridiskais statuss: Société anonyme
Tīmekļa vietne: http://www.airliquide.com

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Benoît POTIER
Amats Président Directeur Général

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  THIERRY SUEUR
Amats VP European & International Affairs

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Quai d'Orsay  75
PARIS 75007
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 140625212
Faksa numurs: (+33) 140625586
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Notre mission est d'anticiper les défis que rencontrent ou rencontreront les marchés présents ou futurs dans le monde et d'apporter à nos clients et patients, employés et actionnaires, un progrès durable grâce à l'innovation, à nos savoir-faire et à notre performance sur le long terme.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 4
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Recherche et développement
hydrogène et pile à combustible
environnement, ETS
corporate governance
droits des actionnaires
énergie
santé et hygiène
propriété intellectuelle, protection des secrets
transfers de technologie
education formation

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 350000  € un < 400000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 1 169 818 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
THIERRY SUEUR