Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

AIR LIQUIDE

Identitātes numurs Reģistrā: 94857385769-70
Reģistrācijas datums: 02/05/2011 14:09:44

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 30/04/2015 11:36:06
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 27/04/2015 14:16:11
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

AIR LIQUIDE

AIR LIQUIDE

Société anonyme

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Uzņēmumi un koncerni

    Kontaktinformācija

Quai d'Orsay, 75
PARIS 75007
FRANCIJA

(+33) 140625212

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Benoît POTIER

Président Directeur Général

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  THIERRY SUEUR

VP European & International Affairs

    Mērķi un uzdevumi

Notre mission est d'anticiper les défis que rencontrent ou rencontreront les marchés présents ou futurs dans le monde et d'apporter à nos clients et patients, employés et actionnaires, un progrès durable grâce à l'innovation, à nos savoir-faire et à notre performance sur le long terme.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Recherche et développement, innovation, hydrogène et pile à combustible, environnement, biogaz, biomasse
ETS et réduction des émissions de gaz à effets de serre, gouvernance d'entreprise, droits des actionnaires, énergie, santé et hygiène, propriété intellectuelle, protection des secrets d'affaires, transferts de technologie, éducation et formation, égalité des genres, digital


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

75%: 1   50%: 2   25%: 1

4

2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

European Round Table, BusinessEurope, Cercle de l'Industrie, AFEP, Medef, EIGA, EuropeanIssuers, EPE

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € un < 599 999 €

0 €

aucune

336 000 €

H2020 y compris FCH-JU

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
THIERRY SUEUR