Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

AIR LIQUIDE

Identifikační číslo v rejstříku: 94857385769-70
Datum registrace: 02/05/2011 14:09:44

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/04/2015 11:36:06
Datum poslední roční aktualizace je: 27/04/2015 14:16:11
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

AIR LIQUIDE

AIR LIQUIDE

Société anonyme

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Quai d'Orsay, 75
75007 PARIS
FRANCIE

(+33) 140625212

    Osoba s právní odpovědností

pan  Benoît POTIER

Président Directeur Général

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  THIERRY SUEUR

VP European & International Affairs

    Cíle a úkoly

Notre mission est d'anticiper les défis que rencontrent ou rencontreront les marchés présents ou futurs dans le monde et d'apporter à nos clients et patients, employés et actionnaires, un progrès durable grâce à l'innovation, à nos savoir-faire et à notre performance sur le long terme.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Recherche et développement, innovation, hydrogène et pile à combustible, environnement, biogaz, biomasse
ETS et réduction des émissions de gaz à effets de serre, gouvernance d'entreprise, droits des actionnaires, énergie, santé et hygiène, propriété intellectuelle, protection des secrets d'affaires, transferts de technologie, éducation et formation, égalité des genres, digital


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 1   50%: 2   25%: 1

4

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

European Round Table, BusinessEurope, Cercle de l'Industrie, AFEP, Medef, EIGA, EuropeanIssuers, EPE

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

0 €

aucune

336 000 €

H2020 y compris FCH-JU

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
THIERRY SUEUR