Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

AIR LIQUIDE Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude

Identifikační číslo v rejstříku: 94857385769-70
Datum registrace: 2.5.11 14:09:44

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 2.5.14 7:36:19
Datum poslední roční aktualizace je 10.4.14 11:46:37


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: AIR LIQUIDE Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude
Zkratka: AIR LIQUIDE
Právní forma Société anonyme
Internetové stránky: http://www.airliquide.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Benoît POTIER
Funkce: Président Directeur Général

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  THIERRY SUEUR
Funkce: VP European & International Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Quai d'Orsay  75
75007 PARIS
FRANCIE
Telefon: (+33) 140625212
Číslo faxu: (+33) 140625586
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Notre mission est d'anticiper les défis que rencontrent ou rencontreront les marchés présents ou futurs dans le monde et d'apporter à nos clients et patients, employés et actionnaires, un progrès durable grâce à l'innovation, à nos savoir-faire et à notre performance sur le long terme.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Recherche et développement
hydrogène et pile à combustible
environnement, ETS
corporate governance
droits des actionnaires
énergie
santé et hygiène
propriété intellectuelle, protection des secrets
transfers de technologie
education formation

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 350000  € a < 400000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 1 169 818 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
THIERRY SUEUR