Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Conseil Consultatif des Eaux Occidentales Austrlales

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 94788066865-39
Data rejestracji: 04/10/2011 14:22:43

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 15/10/2014 10:20:51
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 15/10/2014 10:20:51

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Conseil Consultatif des Eaux Occidentales Austrlales

CC Sud

Association

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Rue Alphonse Rio, 6
56100 LORIENT
FRANCJA

(+33) 297 83 11 69

(+33) 297 83 91 84

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Aurelio BILBAO

Président

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Jean-Marie ROBERT

Secrétaire Général

    Cele i zakres obowiązków

Le CC.SUD rassemble tous les acteurs de la pêche pour proposer à la Commission Européenne et aux Etats Membres des avis sur la gestion des pêches sur l'Atlantique Sud.
Le CC.SUD est l'un des sept Conseils Consultatifs Régionaux établis par le Conseil afin d'encourager la participation des parties intéressées pour atteindre les objectifs de pêche durable fixés par la Politique Commune de la Pêche.

europejskim

    Działalność

Reunions

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • bezpieczeństwo żywności
  • rozwój
  • rybołówstwo i akwakultura
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

93

  • BELGIA
  • FRANCJA
  • HISZPANIA
  • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
  • PORTUGALIA

    Dane finansowe:

04/2012  -  03/2013

339 682 €

303 107 €

 €

223 107 €

30 000 €

50 000 €

36 575 €

 €

36 575 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.