Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Conseil Consultatif des Eaux Occidentales Austrlales

Numer identyfikacyjny w rejestrze 94788066865-39
Data rejestracji: 11-10-04 14:22:43

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-10-15 10:20:51
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-10-15 10:20:51


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Conseil Consultatif des Eaux Occidentales Austrlales
Nazwa skrócona: CC Sud
Status prawny: Association
Strona internetowa: http://www.ccr-s.eu

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Aurelio BILBAO
Pełniona funkcja: Président

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Jean-Marie ROBERT
Pełniona funkcja: Secrétaire Général

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue Alphonse Rio  6
56100 LORIENT
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 297 83 11 69
Numer faksu: (+33) 297 83 91 84
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Le CC.SUD rassemble tous les acteurs de la pêche pour proposer à la Commission Européenne et aux Etats Membres des avis sur la gestion des pêches sur l'Atlantique Sud.
Le CC.SUD est l'un des sept Conseils Consultatifs Régionaux établis par le Conseil afin d'encourager la participation des parties intéressées pour atteindre les objectifs de pêche durable fixés par la Politique Commune de la Pêche.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Reunions

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 93
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • BELGIA
 • FRANCJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • PORTUGALIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 04/2012 - 03/2013
Budżet ogólny: 339 682
w tym środki publiczne: 303 107
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 223 107
- ze źródeł krajowych: 30 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 50 000
z innych źródeł: 36 575
- darowizny:
- składki członkowskie: 36 575
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku:
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.