Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Conseil Consultatif des Eaux Occidentales Austrlales

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 94788066865-39
Data rejestracji: 04/10/2011 14:22:43

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 30/03/2015 10:28:23
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 30/03/2015 10:28:23
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 30/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Conseil Consultatif des Eaux Occidentales Austrlales

CC Sud

Association

    Kategoria rejestracji

VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.

Inne podmioty publiczne lub mieszane powołane na mocy prawa, których celem jest działanie w interesie publicznym

    Dane kontaktowe

Rue Alphonse Rio, 6
56100 LORIENT
FRANCJA

(+33) 297 83 11 69

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Aurelio BILBAO

Président

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Jean-Marie ROBERT

Secrétaire Général

    Cele i zakres obowiązków

Le CC.SUD rassemble tous les acteurs de la pêche pour proposer à la Commission Européenne et aux Etats Membres des avis sur la gestion des pêches sur l'Atlantique Sud.
Le CC.SUD est l'un des sept Conseils Consultatifs Régionaux établis par le Conseil afin d'encourager la participation des parties intéressées pour atteindre les objectifs de pêche durable fixés par la Politique Commune de la Pêche.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Politique Commune de la Pêche


 

Nie

Nie

Réunions thématiques organisées par la Commission Européenne, principalement dans le cadre de travaux scientifiques (CSTEP).

Nie

Nie

Reunions

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • bezpieczeństwo żywności
  • rozwój
  • rybołówstwo i akwakultura
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

93

  • BELGIA
  • FRANCJA
  • HISZPANIA
  • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
  • PORTUGALIA

    Dane finansowe:

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

339 682 €

303 107 €

 €

223 107 €

Commission Européenne

30 000 €

50 000 €

36 575 €

36 575 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.