Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Conseil Consultatif des Eaux Occidentales Austrlales

Tunnusnumber registris: 94788066865-39
Registreerimise kuupäev: 04/10/2011 14:22:43

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/03/2015 10:28:23
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30/03/2015 10:28:23
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 30/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Conseil Consultatif des Eaux Occidentales Austrlales

CC Sud

Association

    Jagu registris

VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Muud seaduse alusel loodud avalik-õiguslikud ning avalikku ja erasektorit ühendavad üksused, mille eesmärk on tegutseda avalikes huvides

    Kontaktandmed

Rue Alphonse Rio, 6
56100 LORIENT
PRANTSUSMAA

(+33) 297 83 11 69

    Juriidiliselt vastutav isik

Aurelio BILBAO

Président

    ELi asjade eest vastutav isik

Jean-Marie ROBERT

Secrétaire Général

    Eesmärgid ja ülesanded

Le CC.SUD rassemble tous les acteurs de la pêche pour proposer à la Commission Européenne et aux Etats Membres des avis sur la gestion des pêches sur l'Atlantique Sud.
Le CC.SUD est l'un des sept Conseils Consultatifs Régionaux établis par le Conseil afin d'encourager la participation des parties intéressées pour atteindre les objectifs de pêche durable fixés par la Politique Commune de la Pêche.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Politique Commune de la Pêche


 

Ei

Ei

Réunions thématiques organisées par la Commission Européenne, principalement dans le cadre de travaux scientifiques (CSTEP).

Ei

Ei

Reunions

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Arenguküsimused
  • Kalandus ja akvakultuur
  • Keskkond
  • Toiduohutus

    Liikmed ja liikmesus

93

  • BELGIA
  • HISPAANIA
  • MADALMAAD
  • PORTUGAL
  • PRANTSUSMAA

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

< 9 999  

339 682 €

303 107 €

 €

223 107 €

Commission Européenne

30 000 €

50 000 €

36 575 €

36 575 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.