Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 94770746469-09
Regisztráció időpontja: 2011.08.24. 13:55:22

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.07.30. 9:22:45
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.07.30. 9:22:45


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
Rövidítés: ZVEI
Jogi forma: Eingetragener Verein e.V. (nach deutschem Recht)
Honlap: http://www.zvei.org

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Dr. Klaus Mittelbach
Beosztás: Chief Executive Officer

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Dr. Oliver Blank
Beosztás: Leiter European Affairs

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Lyoner Straße  9
Frankfurt am Main 60528
NÉMETORSZÁG
Telefonszám: (+49 69) 6302 0
Faxszám: (+49 69) 6302 317
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: ZVEI European Office
Rue du Commerce 31
B-1000 Brüssel
Tel: 0032/ 2892 4615
Fax: 0032/ 2892 4629

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Der ZVEI vertritt die wirtschafts-, technologie- und umweltpolitischen Interessen der deutschen Elektroindustrie auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Er informiert gezielt über die wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Elektroindustrie in Deutschland.
Der ZVEI vertritt seine mehr als 1.600 Mitgliedsunternehmen und deren 840.000 Beschäftigte in Deutschland. Er repräsentiert die zweitgrößte Branche Deutschlands mit einem globalen Exportvolumen von 167 Mrd. Euro in 2013. Die ZVEI-Branche ist eine der innovativsten Wirtschaftszweige in Europa.
Der ZVEI fördert die Entwicklung und den Einsatz von Innovationen durch Vorschläge zur Industrie-, Forschungs-,Technologie-, Klimaschutz-, Energie-, Umweltschutz-, Handels-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik. Er unterstützt eine marktbezogene, internationale Normungs- und Standardisierungsarbeit.
Grundlage der Verbandsarbeit ist der Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedern über aktuelle technische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftspolitische Themen im Umfeld der Elektroindustrie. Hieraus werden gemeinsame Positionen erarbeitet.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 7
Kiegészítő információk: Die ZVEI-Zentrale befindet sich in Frankfurt am Main, der ZVEI unterhält Büros in Berlin und Brüssel und auf regionaler Ebene in Deutschland. In China sind wir durch das EuropElectro Office in Beijing vetreten.

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Hannah Sophie Hüll 2014.07.08. 2015.07.04.
Oliver Blank 2014.07.08. 2015.07.04.
Christian Eckert 2014.07.08. 2015.07.04.
Christine Elfers 2014.07.08. 2015.07.04.
Sarah Schatz 2014.07.08. 2015.07.04.
Janine Dobelmann 2014.07.08. 2015.07.04.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Advanced Manufacturing
Aktuelle EU-FTA-Verhandlungen (TTIP etc.)
Beihilfen
Better Regulation
Brancheninitiative ELECTRA / ELECTRA 2
Connecting Europe Facility
Corporate Social Responsibility (CSR)
Cybersecurity
Datenschutz
Digitale Agenda
eHealth/ Telemedizin
Elektroaltgeräte-Richtlinie/ WEEE
Elektromobilität
Elektronikstrategie für Mikro- und Nanoelektrik
Energie- und Klimarahmen 2030
Energiebinnenmarkt
Energieeffizienz
Energieinfrastrukturen/ Smart Grid
Energieverbrauchskennzeichnungsrichtlinie
Entwicklungskooperation und Erschließung neuer Märkte
EU-Forschungs- und Entwicklungspolitik
EU-Handelspolitik
EU-Industriepolitik
EU-Innovationspolitik und F&E-Förderung (JTIs und PPP)
EU-Kaufrecht
EU-Klimaschutz- und Energiepolitik
EU-Mitteilungen im Bereich Energiepolitik
Europa 2020
EU-Umweltpolitik
Grüne Produkte
Harmonisierung im Binnenmarkt
Horizon 2020
Industrie 4.0
Internet der Dinge
Investitionsschutz
Kohäsionspolitik
Leitmärkte/ neue Technologien
Marktüberwachung
Marktzugangsfragen
Medizinproduktegesetzgebung
Öffentliches Beschaffungswesen
Ökodesignrichtlinie
Patente und Urheberrechte
Produktsicherheit
REACH
Regionalpolitik
Ressourceneffizienz
RoHS
Schlüsseltechnologien (KETs)
SET-Plan
Single Market Act
Smart Cities
Standardisierung/ Normung
Technische Richtlinien
Trade Defence Instruments
Transatlantic Economic Council (TEC)
Trans-European Transport Network (TEN-T)
Transparenzinitiativen bei Rohstoffen
TTIP
Verbraucherschutz/ Sammelklagen
WHO Doha-Runde
Zoll-Aktionsprogramm
etc.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Audiovizuális és médiapolitika
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Bővítés
 • Egészségügy
 • Éghajlatpolitika
 • Energiaügy
 • Fejlesztés
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Információs társadalom
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Kereskedelem
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kül- és biztonságpolitika
 • Külkapcsolatok
 • Kutatás és technológia
 • Oktatás
 • Regionális politika
 • Tájékoztatás
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Vámügyek
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
BDI
BIAC/ OECD
BUSINESSEUROPE
CAPIEL
CECAPI
CECED
CELMA
CEMEP
CLEPA
COCIR
DIGITALEUROPE
DIHK
EECA-ESIA-EPCIA
ENTSO-E
EPBA
EPC
EPCIA
EPTA
ETSI
EURALARM
EURELECTRIC
EUROBAT
EUROPACABLE
EUROPEAN FORUM FOR MANUFACTURING (EFM)
EUROPELECTRO CHINA
FRIENDS OF EUROPE
GESA
LIGHTINGEUROPE
ORGALIME
SME UNION
T&D Europe
etc.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 450000  € és < 500000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:

Der ZVEI finanziert sich durch die Beiträge seiner mehr als 1.600 Mitglieder. Die jeweilige Beitragshöhe ist in einer von der Mitgliederversammlung verabschiedeten Beitragsordnung geregelt. Die Mitgliedschaft im ZVEI ist freiwillig.

Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.

A szervezet önmagára nézve kötelező érvényűnek nyilvánította az alábbi kódexet is:
Oliver Blank