Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

Αριθμός μητρώου: 94770746469-09
ημερομηνία της εγγραφής: 24/08/2011 13:55:22

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 22/06/2015 11:17:23
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 29/04/2015 10:18:54
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 29/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

ZVEI

Eingetragener Verein e.V. (nach deutschem Recht)

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Lyoner Straße, 9
60528 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49 69) 6302 0

Rue du Commerce 31
1000 Brüssel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 28924615

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Dr. Klaus Mittelbach

Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Dr. Oliver Blank

Leiter European Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Der ZVEI vertritt die wirtschafts-, technologie- und umweltpolitischen Interessen der deutschen Elektroindustrie auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Er informiert gezielt über die wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Elektroindustrie in Deutschland.
Der ZVEI vertritt seine mehr als 1.600 Mitgliedsunternehmen und deren 840.000 Beschäftigte in Deutschland. Er repräsentiert die zweitgrößte Branche Deutschlands mit einem globalen Exportvolumen von 167 Mrd. Euro in 2013. Die ZVEI-Branche ist eine der innovativsten Wirtschaftszweige in Europa.
Der ZVEI fördert die Entwicklung und den Einsatz von Innovationen durch Vorschläge zur Industrie-, Forschungs-,Technologie-, Klimaschutz-, Energie-, Umweltschutz-, Handels-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik. Er unterstützt eine marktbezogene, internationale Normungs- und Standardisierungsarbeit.
Grundlage der Verbandsarbeit ist der Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedern über aktuelle technische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftspolitische Themen im Umfeld der Elektroindustrie. Hieraus werden gemeinsame Positionen erarbeitet.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

EU-FTA Verhandlungen (u.a. TTIP), Digitale Agenda, Industrie 4.0, Cybersicherheit, Datenschutz, Energie- und Klimapolitik 2030, Umwelt- und Ressourceneffizienzpolitik, Horizont 2020, Konfliktrohstoffe, Medizinproduktegesetzgebung


 

Όχι

Όχι

Electromagnetic Compatibility Working Party, iMobility Forum

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 6   25%: 10

16

8,5

Die ZVEI-Zentrale befindet sich in Frankfurt am Main, der ZVEI unterhält Büros in Berlin und Brüssel und auf regionaler Ebene in Deutschland.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Janine DOBELMANN 03/07/2015 01/07/2016
Christine ELFERS 03/07/2015 01/11/2015
Hannah Sophie HÜLL 23/07/2015 31/07/2016
Sarah SCHATZ 03/07/2015 01/07/2016
Oliver BLANK 23/07/2015 31/07/2016
Christian ECKERT 03/07/2015 01/07/2016
Mahmut SEN 03/07/2015 01/07/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

http://www.zvei.org/Mitglieder/Seiten/Startseite.aspx

BDI
CECED
CEMEP
COCIR
DIGITALEUROPE
EURALARM
EUROBAT
EUROPACABLE
LIGHTINGEUROPE
ORGALIME
T&D Europe
EPTA

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 2.500.000 € και < 2.749.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Hinweis zur Höhe der Kostenschätzung: Mitgliedsbeiträge werden für die Wahrnehmung der allgemeinen Interessen der Mitglieder gezahlt. Nur ein Teil davon wird für die Wahrnehmung von EU-Lobbyingaktivitäten aufgewendet.

Der ZVEI finanziert sich durch die Beiträge seiner mehr als 1.600 Mitglieder. Die jeweilige Beitragshöhe ist in einer von der Mitgliederversammlung verabschiedeten Beitragsordnung geregelt. Die Mitgliedschaft im ZVEI ist freiwillig.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Oliver Blank