Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

Αριθμός μητρώου: 94770746469-09
ημερομηνία της εγγραφής: 24/8/2011 1:55:22 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 30/7/2014 9:22:45 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 30/7/2014 9:22:45 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
Ακρωνύμιο: ZVEI
Νομικό καθεστώς: Eingetragener Verein e.V. (nach deutschem Recht)
Δικτυακός τόπος: http://www.zvei.org

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dr. Klaus Mittelbach
Θέση: Chief Executive Officer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dr. Oliver Blank
Θέση: Leiter European Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 9 Lyoner Straße 
60528 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49 69) 6302 0
Αριθμός φαξ: (+49 69) 6302 317
Άλλα στοιχεία: ZVEI European Office
Rue du Commerce 31
B-1000 Brüssel
Tel: 0032/ 2892 4615
Fax: 0032/ 2892 4629

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Der ZVEI vertritt die wirtschafts-, technologie- und umweltpolitischen Interessen der deutschen Elektroindustrie auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Er informiert gezielt über die wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Elektroindustrie in Deutschland.
Der ZVEI vertritt seine mehr als 1.600 Mitgliedsunternehmen und deren 840.000 Beschäftigte in Deutschland. Er repräsentiert die zweitgrößte Branche Deutschlands mit einem globalen Exportvolumen von 167 Mrd. Euro in 2013. Die ZVEI-Branche ist eine der innovativsten Wirtschaftszweige in Europa.
Der ZVEI fördert die Entwicklung und den Einsatz von Innovationen durch Vorschläge zur Industrie-, Forschungs-,Technologie-, Klimaschutz-, Energie-, Umweltschutz-, Handels-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik. Er unterstützt eine marktbezogene, internationale Normungs- und Standardisierungsarbeit.
Grundlage der Verbandsarbeit ist der Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedern über aktuelle technische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftspolitische Themen im Umfeld der Elektroindustrie. Hieraus werden gemeinsame Positionen erarbeitet.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 7
Συμπληρωματικά στοιχεία: Die ZVEI-Zentrale befindet sich in Frankfurt am Main, der ZVEI unterhält Büros in Berlin und Brüssel und auf regionaler Ebene in Deutschland. In China sind wir durch das EuropElectro Office in Beijing vetreten.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Hannah Sophie Hüll 8/7/2014 4/7/2015
Oliver Blank 8/7/2014 4/7/2015
Christian Eckert 8/7/2014 4/7/2015
Christine Elfers 8/7/2014 4/7/2015
Sarah Schatz 8/7/2014 4/7/2015
Janine Dobelmann 8/7/2014 4/7/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Advanced Manufacturing
Aktuelle EU-FTA-Verhandlungen (TTIP etc.)
Beihilfen
Better Regulation
Brancheninitiative ELECTRA / ELECTRA 2
Connecting Europe Facility
Corporate Social Responsibility (CSR)
Cybersecurity
Datenschutz
Digitale Agenda
eHealth/ Telemedizin
Elektroaltgeräte-Richtlinie/ WEEE
Elektromobilität
Elektronikstrategie für Mikro- und Nanoelektrik
Energie- und Klimarahmen 2030
Energiebinnenmarkt
Energieeffizienz
Energieinfrastrukturen/ Smart Grid
Energieverbrauchskennzeichnungsrichtlinie
Entwicklungskooperation und Erschließung neuer Märkte
EU-Forschungs- und Entwicklungspolitik
EU-Handelspolitik
EU-Industriepolitik
EU-Innovationspolitik und F&E-Förderung (JTIs und PPP)
EU-Kaufrecht
EU-Klimaschutz- und Energiepolitik
EU-Mitteilungen im Bereich Energiepolitik
Europa 2020
EU-Umweltpolitik
Grüne Produkte
Harmonisierung im Binnenmarkt
Horizon 2020
Industrie 4.0
Internet der Dinge
Investitionsschutz
Kohäsionspolitik
Leitmärkte/ neue Technologien
Marktüberwachung
Marktzugangsfragen
Medizinproduktegesetzgebung
Öffentliches Beschaffungswesen
Ökodesignrichtlinie
Patente und Urheberrechte
Produktsicherheit
REACH
Regionalpolitik
Ressourceneffizienz
RoHS
Schlüsseltechnologien (KETs)
SET-Plan
Single Market Act
Smart Cities
Standardisierung/ Normung
Technische Richtlinien
Trade Defence Instruments
Transatlantic Economic Council (TEC)
Trans-European Transport Network (TEN-T)
Transparenzinitiativen bei Rohstoffen
TTIP
Verbraucherschutz/ Sammelklagen
WHO Doha-Runde
Zoll-Aktionsprogramm
etc.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
BDI
BIAC/ OECD
BUSINESSEUROPE
CAPIEL
CECAPI
CECED
CELMA
CEMEP
CLEPA
COCIR
DIGITALEUROPE
DIHK
EECA-ESIA-EPCIA
ENTSO-E
EPBA
EPC
EPCIA
EPTA
ETSI
EURALARM
EURELECTRIC
EUROBAT
EUROPACABLE
EUROPEAN FORUM FOR MANUFACTURING (EFM)
EUROPELECTRO CHINA
FRIENDS OF EUROPE
GESA
LIGHTINGEUROPE
ORGALIME
SME UNION
T&D Europe
etc.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 450000  € και < 500000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Der ZVEI finanziert sich durch die Beiträge seiner mehr als 1.600 Mitglieder. Die jeweilige Beitragshöhe ist in einer von der Mitgliederversammlung verabschiedeten Beitragsordnung geregelt. Die Mitgliedschaft im ZVEI ist freiwillig.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Oliver Blank