Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

Id-nummer i registret: 94602292743-16
Registreringsdag: 2009-12-09 11:24:48

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-11-13 10:37:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-11-13 10:37:42


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
Förkortning: VLIR-UOS
Associationsform (rättslig ställning): Stichting van Openbaar Nut
Webbplats: http://www.vliruos.be

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Kristien Verbrugghen
Befattning: Directeur

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Hans Van de Water
Befattning: Communicatieverantwoordelijke

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Bolwerksquare  1a
1050 Brussel
BELGIEN
Telefon: (+32) 2890550
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: VLIR-UOS supports partnerships between universities and university colleges in Flanders (Belgium) and the South looking for innovative responses to global and local challenges.
VLIR-UOS funds cooperation projects between professors, researchers and teachers. VLIR-UOS also awards scholarships to students and professionals in Flanders and the South. Lastly, VLIR-UOS helps to strengthen higher education in the South and the globalisation of higher education in Flanders.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 22
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


International university cooperation.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Utbildning
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 22
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN

 • ALGERIET
 • BANGLADESH
 • BENIN
 • BOLIVIA
 • BRASILIEN
 • BURKINA FASO
 • BURUNDI
 • COLOMBIA
 • DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
 • ECUADOR
 • ELFENBENSKUSTEN
 • EL SALVADOR
 • ETIOPIEN
 • FILIPPINERNA
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • HAITI
 • INDIEN
 • INDONESIEN
 • KAMBODJA
 • KAMERUN
 • KENYA
 • KINA
 • KUBA
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALI
 • MAROCKO
 • MOÇAMBIQUE
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • OCKUPERADE PALESTINSKA OMRÅDEN
 • PERU
 • RWANDA
 • SENEGAL
 • SURINAM
 • SYDAFRIKA
 • TANZANIA
 • UGANDA
 • VIETNAM
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 34 697 000
därav offentlig finansiering: 34 697 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 34 697 000
- regionala/lokala källor:
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.