Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

Identifikačné číslo v Registri: 94602292743-16
Dátum registrácie: 09/12/2009 11:24:48

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/02/2015 13:40:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 13:40:39
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

VLIR-UOS

Stichting van Openbaar Nut

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Bolwerksquare, 1a
1050 Brussel
BELGICKO

(+32) 22890550

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Kristien Verbrugghen

Directeur

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Hans Van de Water

Communicatieverantwoordelijke

    Ciele a poslanie

VLIR-UOS supports partnerships between universities and university colleges in Flanders (Belgium) and the South looking for innovative responses to global and local challenges.
VLIR-UOS funds cooperation projects between professors, researchers and teachers. VLIR-UOS also awards scholarships to students and professionals in Flanders and the South. Lastly, VLIR-UOS helps to strengthen higher education in the South and the globalisation of higher education in Flanders.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Ontwikkelingssamenwerking


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

International university cooperation.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 20   50%: 1  

21

20,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Rozvoj
 • Vzdelávanie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

21

 • BELGICKO
 • ALŽÍRSKO
 • BANGLADÉŠ
 • BENIN
 • BOLÍVIA
 • BRAZÍLIA
 • BURKINA
 • BURUNDI
 • ČÍNA
 • EKVÁDOR
 • ETIÓPIA
 • FILIPÍNY
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • HAITI
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KEŇA
 • KOLUMBIA
 • KONGO, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
 • KUBA
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALI
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • NIGER
 • NIKARAGUA
 • OKUPOVANÉ PALESTÍNSKE ÚZEMIE
 • PERU
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • RWANDA
 • SALVÁDOR
 • SENEGAL
 • SURINAM
 • TANZANSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA
 • UGANDA
 • VIETNAM
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

34 697 000 €

34 697 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

34 697 000 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.