Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

Identifikačné číslo v Registri: 94602292743-16
Dátum registrácie: 9.12.2009 11:24:48

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.11.2013 15:09:15
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.11.2013 15:09:15


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
Skratka: VLIR-UOS
Právna forma: Stichting van Openbaar Nut
Internetová stránka: http://www.vliruos.be

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Kristien Verbrugghen
Funkcia: Directeur

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Hans Van de Water
Funkcia: Communicatieverantwoordelijke

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Bolwerksquare  1a
1050 Brussel
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2890550
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: VLIR-UOS financiert en faciliteert samenwerking en uitwisseling tussen Vlaamse universiteiten en hogescholen en universiteiten in ontwikkelingslanden. Dit heeft als doel de capaciteit, kennis en ervaring van de universiteiten in ontwikkelingslanden te versterken voor duurzame ontwikkeling. Onder de vleugels van de Vlaamse Interuniversitaire Raad is VLIR-UOS verantwoordelijk voor het beheer van de middelen voor universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 22
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


International university cooperation.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Rozvoj
 • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 22
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO

 • ALŽÍRSKO
 • BANGLADÉŠ
 • BENIN
 • BOLÍVIA
 • BRAZÍLIA
 • BURKINA
 • BURUNDI
 • ČÍNA
 • EKVÁDOR
 • ETIÓPIA
 • FILIPÍNY
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • HAITI
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KEŇA
 • KOLUMBIA
 • KONGO, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
 • KUBA
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALI
 • MAROKO
 • MOZAMBIK
 • NIGER
 • NIKARAGUA
 • OKUPOVANÉ PALESTÍNSKE ÚZEMIE
 • PERU
 • POBREŽIE SLONOVINY
 • RWANDA
 • SALVÁDOR
 • SENEGAL
 • SURINAM
 • TANZANSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA
 • UGANDA
 • VIETNAM
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 34 697 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 34 697 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 34 697 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.