Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

Inschrijvingsnummer in het register 94602292743-16
Inschrijvingsdatum: 9-12-09 11:24:48

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 12-11-13 15:09:15
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 12-11-13 15:09:15


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
Acroniem: VLIR-UOS
Rechtsvorm: Stichting van Openbaar Nut
Website: http://www.vliruos.be

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Kristien Verbrugghen
Functie: Directeur

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Hans Van de Water
Functie: Communicatieverantwoordelijke

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Bolwerksquare  1a
1050 Brussel
BELGIË
Telefoon: (+32) 2890550
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: VLIR-UOS financiert en faciliteert samenwerking en uitwisseling tussen Vlaamse universiteiten en hogescholen en universiteiten in ontwikkelingslanden. Dit heeft als doel de capaciteit, kennis en ervaring van de universiteiten in ontwikkelingslanden te versterken voor duurzame ontwikkeling. Onder de vleugels van de Vlaamse Interuniversitaire Raad is VLIR-UOS verantwoordelijk voor het beheer van de middelen voor universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 22
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


International university cooperation.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 22
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË

 • ALGERIJE
 • BANGLADESH
 • BENIN
 • BOLIVIA
 • BRAZILIË
 • BURKINA FASO
 • BURUNDI
 • CAMBODJA
 • CHINA
 • COLOMBIA
 • CUBA
 • DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
 • ECUADOR
 • EL SALVADOR
 • ETHIOPIË
 • FILIPIJNEN
 • GUATEMALA
 • GUINEE
 • HAÏTI
 • INDIA
 • INDONESIË
 • IVOORKUST
 • KAMEROEN
 • KENIA
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALI
 • MAROKKO
 • MOZAMBIQUE
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • OEGANDA
 • PALESTIJNSE GEBIEDEN
 • PERU
 • RWANDA
 • SENEGAL
 • SURINAME
 • TANZANIA
 • VIËTNAM
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • ZUID-AFRIKA
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Totaalbudget: 34.697.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 34.697.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 34.697.000
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.