Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

Identifikační číslo v rejstříku: 94602292743-16
Datum registrace: 9.12.09 11:24:48

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.11.13 15:09:15
Datum poslední roční aktualizace je 12.11.13 15:09:15


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Vlaamse Interuniversitaire Raad, Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
Zkratka: VLIR-UOS
Právní forma Stichting van Openbaar Nut
Internetové stránky: http://www.vliruos.be

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Kristien Verbrugghen
Funkce: Directeur

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Hans Van de Water
Funkce: Communicatieverantwoordelijke

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Bolwerksquare  1a
1050 Brussel
BELGIE
Telefon: (+32) 2890550
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: VLIR-UOS financiert en faciliteert samenwerking en uitwisseling tussen Vlaamse universiteiten en hogescholen en universiteiten in ontwikkelingslanden. Dit heeft als doel de capaciteit, kennis en ervaring van de universiteiten in ontwikkelingslanden te versterken voor duurzame ontwikkeling. Onder de vleugels van de Vlaamse Interuniversitaire Raad is VLIR-UOS verantwoordelijk voor het beheer van de middelen voor universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 22
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


International university cooperation.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Rozvoj
 • Vzdělávání

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 22
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE

 • ALŽÍRSKO
 • BANGLADÉŠ
 • BENIN
 • BOLÍVIE
 • BRAZÍLIE
 • BURKINA FASO
 • BURUNDI
 • ČÍNA
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • EKVÁDOR
 • ETIOPIE
 • FILIPÍNY
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • HAITI
 • INDIE
 • INDONÉSIE
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KEŇA
 • KOLUMBIE
 • KUBA
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALI
 • MAROKO
 • MOSAMBIK
 • NIGER
 • NIKARAGUA
 • OKUPOVANÉ PALESTINSKÉ ÚZEMÍ
 • PERU
 • POBŘEŽÍ SLONOVINY
 • RWANDA
 • SALVADOR
 • SENEGAL
 • SURINAM
 • TANZANSKÁ SJEDNOCENÁ REPUBLIKA
 • UGANDA
 • VIETNAM
 • ZAMBIE
 • ZIMBABWE
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 34 697 000
z toho veřejné financování: 34 697 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 34 697 000
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.