Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Global Alliance for Probiotics

Numer identyfikacyjny w rejestrze 94539108283-14
Data rejestracji: 12-03-08 10:30:48

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-24 10:46:51
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-02-20 10:29:50


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Global Alliance for Probiotics
Nazwa skrócona: GAP
Status prawny: Unincorporated association
Strona internetowa: http://www.gap-probiotics.org/

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Irene Lenoir
Pełniona funkcja: Chair

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Irene Lenoir
Pełniona funkcja: Chair

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Square de Meeus c/o Burson-Marsteller (GAP Secretariat) 37
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 743 66 11
Numer faksu: (+32) 733 66 11
Inne dane kontaktowe: Each member company of the GAP has its own legal responsibility. The member companies are: Chr Hansen, Danone, Dupont, Lallemand Health Solutions, Probi, Valio and Yakult. GAP is not an association, rather an alliance of separate companies that come together to discuss and undertake joint action on certain non-competitive issues.

The GAP Secretariat is run by Burson-Marsteller.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The common objective of GAP participants is to promote increased understanding and awareness of the probiotics category and the health benefits of probiotics among politicians and officials working either in the EU institutions or member state capitals, as well as towards other external stakeholders with an interest in such matters.

GAP participants want to promote an approach to scientific assessment which is appropriate to the probiotics category and to engage directly on any legislative or regulatory proposal which could impact the future authorisation of probiotic products or claims on them.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • krajowym
  • europejskim
  • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 8
Informacje uzupełniające: One person from each member company is directly engaged in such activities, but as a very small percentage of his or her time. In addition to this, GAP receives some consultancy support (from Burson-Marsteller).

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Implementation of Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • badania naukowe i technologia
  • bezpieczeństwo żywności

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Not applicable.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 169 339 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.