Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Global Alliance for Probiotics

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 94539108283-14
Data rejestracji: 08/03/2012 10:30:48

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 06/11/2014 10:40:11
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 20/02/2014 10:29:50

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Global Alliance for Probiotics

GAP

Unincorporated association

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

    Dane kontaktowe

Square de Meeus, 37
c/o Burson-Marsteller (GAP Secretariat)
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 743 66 11

(+32) 733 66 11

Each member company of the GAP has its own legal responsibility. The member companies are: Chr Hansen, Danone, Dupont, Lallemand Health Solutions, Probi, Valio and Yakult. GAP is not an association, rather an alliance of separate companies that come together to discuss and undertake joint action on certain non-competitive issues.

The GAP Secretariat is run by Burson-Marsteller.

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Irene Lenoir

Chair

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Irene Lenoir

Chair

    Cele i zakres obowiązków

The common objective of GAP participants is to promote increased understanding and awareness of the probiotics category and the health benefits of probiotics among politicians and officials working either in the EU institutions or member state capitals, as well as towards other external stakeholders with an interest in such matters.

GAP participants want to promote an approach to scientific assessment which is appropriate to the probiotics category and to engage directly on any legislative or regulatory proposal which could impact the future authorisation of probiotic products or claims on them.

  • europejskim
  • światowym
  • krajowym

    Działalność

Implementation of Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

8

One person from each member company is directly engaged in such activities, but as a very small percentage of his or her time. In addition to this, GAP receives some consultancy support (from Burson-Marsteller).

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • bezpieczeństwo żywności

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Not applicable.

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

169 339 €

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.