Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Global Alliance for Probiotics

Tunnusnumber registris: 94539108283-14
Registreerimise kuupäev: 08/03/2012 10:30:48

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/11/2014 10:40:11
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20/02/2014 10:29:50

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Global Alliance for Probiotics

GAP

Unincorporated association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Square de Meeus, 37
c/o Burson-Marsteller (GAP Secretariat)
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 743 66 11

(+32) 733 66 11

Each member company of the GAP has its own legal responsibility. The member companies are: Chr Hansen, Danone, Dupont, Lallemand Health Solutions, Probi, Valio and Yakult. GAP is not an association, rather an alliance of separate companies that come together to discuss and undertake joint action on certain non-competitive issues.

The GAP Secretariat is run by Burson-Marsteller.

    Juriidiliselt vastutav isik

Irene Lenoir

Chair

    ELi asjade eest vastutav isik

Irene Lenoir

Chair

    Eesmärgid ja ülesanded

The common objective of GAP participants is to promote increased understanding and awareness of the probiotics category and the health benefits of probiotics among politicians and officials working either in the EU institutions or member state capitals, as well as towards other external stakeholders with an interest in such matters.

GAP participants want to promote an approach to scientific assessment which is appropriate to the probiotics category and to engage directly on any legislative or regulatory proposal which could impact the future authorisation of probiotic products or claims on them.

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed
  • riiklikud

    Tegevused

Implementation of Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

8

One person from each member company is directly engaged in such activities, but as a very small percentage of his or her time. In addition to this, GAP receives some consultancy support (from Burson-Marsteller).

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Toiduohutus

    Liikmed ja liikmesus

Not applicable.

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

169 339 €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.