Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Global Alliance for Probiotics

Tunnusnumber registris: 94539108283-14
Registreerimise kuupäev: 8.03.12 10:30:48

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.11.14 10:40:11
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20.02.14 10:29:50


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Global Alliance for Probiotics
Akronüüm: GAP
Õiguslik vorm: Unincorporated association
Veebisait: http://www.gap-probiotics.org/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Irene Lenoir
Ametikoht: Chair

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Irene Lenoir
Ametikoht: Chair

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 37 Square de Meeus c/o Burson-Marsteller (GAP Secretariat)
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 743 66 11
Faks: (+32) 733 66 11
Muud kontaktandmed: Each member company of the GAP has its own legal responsibility. The member companies are: Chr Hansen, Danone, Dupont, Lallemand Health Solutions, Probi, Valio and Yakult. GAP is not an association, rather an alliance of separate companies that come together to discuss and undertake joint action on certain non-competitive issues.

The GAP Secretariat is run by Burson-Marsteller.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The common objective of GAP participants is to promote increased understanding and awareness of the probiotics category and the health benefits of probiotics among politicians and officials working either in the EU institutions or member state capitals, as well as towards other external stakeholders with an interest in such matters.

GAP participants want to promote an approach to scientific assessment which is appropriate to the probiotics category and to engage directly on any legislative or regulatory proposal which could impact the future authorisation of probiotic products or claims on them.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud
  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave: One person from each member company is directly engaged in such activities, but as a very small percentage of his or her time. In addition to this, GAP receives some consultancy support (from Burson-Marsteller).

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Implementation of Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Toiduohutus

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Not applicable.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 169 339 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.