Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Global Alliance for Probiotics

Идентификационен номер в Регистъра: 94539108283-14
Дата на регистрация: 12-3-8 10:30:48

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-2-24 10:46:51
Последната годишна актуализация е извършена на 14-2-20 10:29:50


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Global Alliance for Probiotics
Инициали: GAP
Правен статут: Unincorporated association
Уебсайт: http://www.gap-probiotics.org/

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Irene Lenoir
Длъжност: Chair

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Irene Lenoir
Длъжност: Chair

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Square de Meeus c/o Burson-Marsteller (GAP Secretariat) 37
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 743 66 11
Факс: (+32) 733 66 11
Друга информация за връзка: Each member company of the GAP has its own legal responsibility. The member companies are: Chr Hansen, Danone, Dupont, Lallemand Health Solutions, Probi, Valio and Yakult. GAP is not an association, rather an alliance of separate companies that come together to discuss and undertake joint action on certain non-competitive issues.

The GAP Secretariat is run by Burson-Marsteller.

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The common objective of GAP participants is to promote increased understanding and awareness of the probiotics category and the health benefits of probiotics among politicians and officials working either in the EU institutions or member state capitals, as well as towards other external stakeholders with an interest in such matters.

GAP participants want to promote an approach to scientific assessment which is appropriate to the probiotics category and to engage directly on any legislative or regulatory proposal which could impact the future authorisation of probiotic products or claims on them.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище
  • европейско равнище
  • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 8
Допълнителна информация: One person from each member company is directly engaged in such activities, but as a very small percentage of his or her time. In addition to this, GAP receives some consultancy support (from Burson-Marsteller).

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Implementation of Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Безопасност на храните
  • Научни изследвания и технологии

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Not applicable.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 169 339 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.