Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Butterfly Conservation Europe

Id-nummer i registret: 94537798584-35
Registreringsdag: 20/04/2012 14:08:34

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 24/03/2015 17:00:10
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 24/03/2015 17:00:10
Sista dag för nästa uppdatering är den: 24/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Butterfly Conservation Europe

BCE

Stichting

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Mennonietenweg, 10
Box: 506
6700 AM Wageningen
NEDERLÄNDERNA

(+317)467346

    Juridiskt ansvarig

Miguel Munguira

Chairman

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Sue Collins

Policy officer

    Mål och uppdrag

Butterfly Conservation Europe aims to prevent the extinction of any species of butterfly and moth, especially in Europe, and promote all activities and initiatives to conserve butterflies, moths and their habitats in Europe.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Common Agricultural Policy; Environment, Climate Change


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

- Common Agricultural Policy
- High Nature Value Farmland
- Biodiversity indicators

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Miljö

    Medlemskap

9

Snow and Mountain Research Centre of Andorra(1),
Austrian Society for Entomofaunistics (Österreichische Gesellschaft fü(1),
Belarussian Entomological Society(1),
Butterfly Working Group of Natuurpunt(1),
Wallonie OFFS(1),
National Museum of Natural History, Sofia, Bulgarian Academy of Scienc(1),
Croatian Natural History Museum(1),
Biological Centre of the Czech Academy of Sciences(1),
Danish Entomological Society(1),
Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Estonia(1),
Finnish Lepidopterological Society(1),
National Museum of Natural History, Paris(1),
Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ(1),
Bavarian Academy for Nature and Landscape Conservation (ANL)(1),
Hungarian Society of Lepidopterology(1),
The Dublin Naturalists' Field Club(1),
Laboratory of Zoology of Dep of Animal and Human Biology of Turin Univ(1),
Associazione di Promozione Sociale "Polyxena"(1),
Manx Butterfly Conservation(1),
Lithuanian Entomological Society(1),
Lithuanian Entomological Society*, Vilnius Pedagogical University(1),
Association for Butterfly Conservation (Towarzystwo Ochrony Motyli -TO(1),
Natural History Museum Luxembourg(1),
Butterfly Study Group (BSG)(1),
Dutch Butterfly Conservation / De Vlinderstichting(1),
Norsk entomologisk forening (Norwegian Entomological Society).(1),
Tagis Portugal(1),
Focal Centre for Biodiversity Monitoring and Conservation(1),
Romanian Lepidopterological Society (RLS)(1),
Yaroslavl Architectural Historical and Art Museum Preserve(1),
Moscow Centre of Ecology and Biology(1),
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division of Russian Academ(1),
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences(1),
NGO Peresvet(1),
Ministry of Environment and Spatial Planning. Serbia(1),
HabiProt (Association for sustainable development and habitat protecti(1),
Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences(1),
Society for the Conservation and Study of Lepidoptera in Slovenia(1),
Association ZERYNTHIA (Asociación Española para la Protección de las(1),
Catalonia Butterfly Monitoring Scheme(1),
Department of Natural Sciences, University of Gävle(1),
Swiss Butterfly Conservation(1),
Doga Koruma Merkezi (DKM)(1),
Butterfly Conservation (UK)(1)

 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN
 • ÖSTERRIKE

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

22 918 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

22 918 €

0 €

22 918 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.