Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Butterfly Conservation Europe

Id-nummer i registret: 94537798584-35
Registreringsdag: 2012-04-20 14:08:34

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-01 13:56:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-01 13:56:05


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Butterfly Conservation Europe
Förkortning: BCE
Associationsform (rättslig ställning): Stichting
Webbplats: http://www.bc-europe.eu

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Miguel Munguira
Befattning: Chairman

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Sue Collins
Befattning: Policy officer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Mennonietenweg  10
Box: 506
6700 AM Wageningen
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+317) 467346
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Butterfly Conservation Europe aims to prevent the extinction of any species of butterfly and moth, especially in Europe, and promote all activities and initiatives to conserve butterflies, moths and their habitats in Europe.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- Common Agricultural Policy
- High Nature Value Farmland
- Biodiversity indicators

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Miljö

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 9
Antal medlemsorganisationer: 44
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Snow and Mountain Research Centre of Andorra (1 Medlemmar)
 • Austrian Society for Entomofaunistics (Österreichische Gesellschaft fü (1 Medlemmar)
 • Belarussian Entomological Society (1 Medlemmar)
 • Butterfly Working Group of Natuurpunt (1 Medlemmar)
 • Wallonie OFFS (1 Medlemmar)
 • National Museum of Natural History, Sofia, Bulgarian Academy of Scienc (1 Medlemmar)
 • Croatian Natural History Museum (1 Medlemmar)
 • Biological Centre of the Czech Academy of Sciences (1 Medlemmar)
 • Danish Entomological Society (1 Medlemmar)
 • Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Estonia (1 Medlemmar)
 • Finnish Lepidopterological Society (1 Medlemmar)
 • National Museum of Natural History, Paris (1 Medlemmar)
 • Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ (1 Medlemmar)
 • Bavarian Academy for Nature and Landscape Conservation (ANL) (1 Medlemmar)
 • Hungarian Society of Lepidopterology (1 Medlemmar)
 • The Dublin Naturalists' Field Club (1 Medlemmar)
 • Laboratory of Zoology of Dep of Animal and Human Biology of Turin Univ (1 Medlemmar)
 • Associazione di Promozione Sociale "Polyxena" (1 Medlemmar)
 • Manx Butterfly Conservation (1 Medlemmar)
 • Lithuanian Entomological Society (1 Medlemmar)
 • Lithuanian Entomological Society*, Vilnius Pedagogical University (1 Medlemmar)
 • Association for Butterfly Conservation (Towarzystwo Ochrony Motyli -TO (1 Medlemmar)
 • Natural History Museum Luxembourg (1 Medlemmar)
 • Butterfly Study Group (BSG) (1 Medlemmar)
 • Dutch Butterfly Conservation / De Vlinderstichting (1 Medlemmar)
 • Norsk entomologisk forening (Norwegian Entomological Society). (1 Medlemmar)
 • Tagis Portugal (1 Medlemmar)
 • Focal Centre for Biodiversity Monitoring and Conservation (1 Medlemmar)
 • Romanian Lepidopterological Society (RLS) (1 Medlemmar)
 • Yaroslavl Architectural Historical and Art Museum Preserve (1 Medlemmar)
 • Moscow Centre of Ecology and Biology (1 Medlemmar)
 • Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division of Russian Academ (1 Medlemmar)
 • Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences (1 Medlemmar)
 • NGO Peresvet (1 Medlemmar)
 • Ministry of Environment and Spatial Planning. Serbia (1 Medlemmar)
 • HabiProt (Association for sustainable development and habitat protecti (1 Medlemmar)
 • Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences (1 Medlemmar)
 • Society for the Conservation and Study of Lepidoptera in Slovenia (1 Medlemmar)
 • Association ZERYNTHIA (Asociación Española para la Protección de las (1 Medlemmar)
 • Catalonia Butterfly Monitoring Scheme (1 Medlemmar)
 • Department of Natural Sciences, University of Gävle (1 Medlemmar)
 • Swiss Butterfly Conservation (1 Medlemmar)
 • Doga Koruma Merkezi (DKM) (1 Medlemmar)
 • Butterfly Conservation (UK) (1 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 20 478
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 20 478
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 5 000
Projects : 15 478
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.