Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Butterfly Conservation Europe

Identifikačné číslo v Registri: 94537798584-35
Dátum registrácie: 20/04/2012 14:08:34

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 24/03/2015 17:00:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/03/2015 17:00:10
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Butterfly Conservation Europe

BCE

Stichting

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Mennonietenweg, 10
P. O. BOX: 506
6700 AM Wageningen
HOLANDSKO

(+317) 467346

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Miguel Munguira

Chairman

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Sue Collins

Policy officer

    Ciele a poslanie

Butterfly Conservation Europe aims to prevent the extinction of any species of butterfly and moth, especially in Europe, and promote all activities and initiatives to conserve butterflies, moths and their habitats in Europe.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Common Agricultural Policy; Environment, Climate Change


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

- Common Agricultural Policy
- High Nature Value Farmland
- Biodiversity indicators

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

9

Snow and Mountain Research Centre of Andorra(1),
Austrian Society for Entomofaunistics (Österreichische Gesellschaft fü(1),
Belarussian Entomological Society(1),
Butterfly Working Group of Natuurpunt(1),
Wallonie OFFS(1),
National Museum of Natural History, Sofia, Bulgarian Academy of Scienc(1),
Croatian Natural History Museum(1),
Biological Centre of the Czech Academy of Sciences(1),
Danish Entomological Society(1),
Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Estonia(1),
Finnish Lepidopterological Society(1),
National Museum of Natural History, Paris(1),
Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ(1),
Bavarian Academy for Nature and Landscape Conservation (ANL)(1),
Hungarian Society of Lepidopterology(1),
The Dublin Naturalists' Field Club(1),
Laboratory of Zoology of Dep of Animal and Human Biology of Turin Univ(1),
Associazione di Promozione Sociale "Polyxena"(1),
Manx Butterfly Conservation(1),
Lithuanian Entomological Society(1),
Lithuanian Entomological Society*, Vilnius Pedagogical University(1),
Association for Butterfly Conservation (Towarzystwo Ochrony Motyli -TO(1),
Natural History Museum Luxembourg(1),
Butterfly Study Group (BSG)(1),
Dutch Butterfly Conservation / De Vlinderstichting(1),
Norsk entomologisk forening (Norwegian Entomological Society).(1),
Tagis Portugal(1),
Focal Centre for Biodiversity Monitoring and Conservation(1),
Romanian Lepidopterological Society (RLS)(1),
Yaroslavl Architectural Historical and Art Museum Preserve(1),
Moscow Centre of Ecology and Biology(1),
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division of Russian Academ(1),
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences(1),
NGO Peresvet(1),
Ministry of Environment and Spatial Planning. Serbia(1),
HabiProt (Association for sustainable development and habitat protecti(1),
Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences(1),
Society for the Conservation and Study of Lepidoptera in Slovenia(1),
Association ZERYNTHIA (Asociación Española para la Protección de las(1),
Catalonia Butterfly Monitoring Scheme(1),
Department of Natural Sciences, University of Gävle(1),
Swiss Butterfly Conservation(1),
Doga Koruma Merkezi (DKM)(1),
Butterfly Conservation (UK)(1)

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • CYPRUS
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

22 918 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

0 €

22 918 €

0 €

22 918 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.