Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Butterfly Conservation Europe

Identifikačné číslo v Registri: 94537798584-35
Dátum registrácie: 20.4.2012 14:08:34

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.4.2014 13:56:05
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.4.2014 13:56:05


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Butterfly Conservation Europe
Skratka: BCE
Právna forma: Stichting
Internetová stránka: http://www.bc-europe.eu

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Miguel Munguira
Funkcia: Chairman

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Sue Collins
Funkcia: Policy officer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Mennonietenweg  10
P. O. BOX: 506
6700 AM Wageningen
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+317) 467346
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Butterfly Conservation Europe aims to prevent the extinction of any species of butterfly and moth, especially in Europe, and promote all activities and initiatives to conserve butterflies, moths and their habitats in Europe.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- Common Agricultural Policy
- High Nature Value Farmland
- Biodiversity indicators

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 9
Počet členských organizácií: 44
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Snow and Mountain Research Centre of Andorra (1 Členovia)
 • Austrian Society for Entomofaunistics (Österreichische Gesellschaft fü (1 Členovia)
 • Belarussian Entomological Society (1 Členovia)
 • Butterfly Working Group of Natuurpunt (1 Členovia)
 • Wallonie OFFS (1 Členovia)
 • National Museum of Natural History, Sofia, Bulgarian Academy of Scienc (1 Členovia)
 • Croatian Natural History Museum (1 Členovia)
 • Biological Centre of the Czech Academy of Sciences (1 Členovia)
 • Danish Entomological Society (1 Členovia)
 • Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Estonia (1 Členovia)
 • Finnish Lepidopterological Society (1 Členovia)
 • National Museum of Natural History, Paris (1 Členovia)
 • Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ (1 Členovia)
 • Bavarian Academy for Nature and Landscape Conservation (ANL) (1 Členovia)
 • Hungarian Society of Lepidopterology (1 Členovia)
 • The Dublin Naturalists' Field Club (1 Členovia)
 • Laboratory of Zoology of Dep of Animal and Human Biology of Turin Univ (1 Členovia)
 • Associazione di Promozione Sociale "Polyxena" (1 Členovia)
 • Manx Butterfly Conservation (1 Členovia)
 • Lithuanian Entomological Society (1 Členovia)
 • Lithuanian Entomological Society*, Vilnius Pedagogical University (1 Členovia)
 • Association for Butterfly Conservation (Towarzystwo Ochrony Motyli -TO (1 Členovia)
 • Natural History Museum Luxembourg (1 Členovia)
 • Butterfly Study Group (BSG) (1 Členovia)
 • Dutch Butterfly Conservation / De Vlinderstichting (1 Členovia)
 • Norsk entomologisk forening (Norwegian Entomological Society). (1 Členovia)
 • Tagis Portugal (1 Členovia)
 • Focal Centre for Biodiversity Monitoring and Conservation (1 Členovia)
 • Romanian Lepidopterological Society (RLS) (1 Členovia)
 • Yaroslavl Architectural Historical and Art Museum Preserve (1 Členovia)
 • Moscow Centre of Ecology and Biology (1 Členovia)
 • Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division of Russian Academ (1 Členovia)
 • Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences (1 Členovia)
 • NGO Peresvet (1 Členovia)
 • Ministry of Environment and Spatial Planning. Serbia (1 Členovia)
 • HabiProt (Association for sustainable development and habitat protecti (1 Členovia)
 • Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences (1 Členovia)
 • Society for the Conservation and Study of Lepidoptera in Slovenia (1 Členovia)
 • Association ZERYNTHIA (Asociación Española para la Protección de las (1 Členovia)
 • Catalonia Butterfly Monitoring Scheme (1 Členovia)
 • Department of Natural Sciences, University of Gävle (1 Členovia)
 • Swiss Butterfly Conservation (1 Členovia)
 • Doga Koruma Merkezi (DKM) (1 Členovia)
 • Butterfly Conservation (UK) (1 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 20 478
z toho financovanie z verejných zdrojov: 0
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 20 478
- dary: 0
- členské: 5 000
Projects : 15 478
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.