Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Butterfly Conservation Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 94537798584-35
Datum registrace: 20.4.12 14:08:34

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 1.4.14 13:56:05
Datum poslední roční aktualizace je 1.4.14 13:56:05


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Butterfly Conservation Europe
Zkratka: BCE
Právní forma Stichting
Internetové stránky: http://www.bc-europe.eu

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Miguel Munguira
Funkce: Chairman

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Sue Collins
Funkce: Policy officer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Mennonietenweg  10
Poštovní přihrádka: 506
6700 AM Wageningen
NIZOZEMSKO
Telefon: (+317) 467346
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Butterfly Conservation Europe aims to prevent the extinction of any species of butterfly and moth, especially in Europe, and promote all activities and initiatives to conserve butterflies, moths and their habitats in Europe.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- Common Agricultural Policy
- High Nature Value Farmland
- Biodiversity indicators

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 9
Celkový počet členských organizací: 44
Členské organizace (Počet členů) :
 • Snow and Mountain Research Centre of Andorra (1 členů)
 • Austrian Society for Entomofaunistics (Österreichische Gesellschaft fü (1 členů)
 • Belarussian Entomological Society (1 členů)
 • Butterfly Working Group of Natuurpunt (1 členů)
 • Wallonie OFFS (1 členů)
 • National Museum of Natural History, Sofia, Bulgarian Academy of Scienc (1 členů)
 • Croatian Natural History Museum (1 členů)
 • Biological Centre of the Czech Academy of Sciences (1 členů)
 • Danish Entomological Society (1 členů)
 • Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Estonia (1 členů)
 • Finnish Lepidopterological Society (1 členů)
 • National Museum of Natural History, Paris (1 členů)
 • Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ (1 členů)
 • Bavarian Academy for Nature and Landscape Conservation (ANL) (1 členů)
 • Hungarian Society of Lepidopterology (1 členů)
 • The Dublin Naturalists' Field Club (1 členů)
 • Laboratory of Zoology of Dep of Animal and Human Biology of Turin Univ (1 členů)
 • Associazione di Promozione Sociale "Polyxena" (1 členů)
 • Manx Butterfly Conservation (1 členů)
 • Lithuanian Entomological Society (1 členů)
 • Lithuanian Entomological Society*, Vilnius Pedagogical University (1 členů)
 • Association for Butterfly Conservation (Towarzystwo Ochrony Motyli -TO (1 členů)
 • Natural History Museum Luxembourg (1 členů)
 • Butterfly Study Group (BSG) (1 členů)
 • Dutch Butterfly Conservation / De Vlinderstichting (1 členů)
 • Norsk entomologisk forening (Norwegian Entomological Society). (1 členů)
 • Tagis Portugal (1 členů)
 • Focal Centre for Biodiversity Monitoring and Conservation (1 členů)
 • Romanian Lepidopterological Society (RLS) (1 členů)
 • Yaroslavl Architectural Historical and Art Museum Preserve (1 členů)
 • Moscow Centre of Ecology and Biology (1 členů)
 • Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division of Russian Academ (1 členů)
 • Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences (1 členů)
 • NGO Peresvet (1 členů)
 • Ministry of Environment and Spatial Planning. Serbia (1 členů)
 • HabiProt (Association for sustainable development and habitat protecti (1 členů)
 • Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences (1 členů)
 • Society for the Conservation and Study of Lepidoptera in Slovenia (1 členů)
 • Association ZERYNTHIA (Asociación Española para la Protección de las (1 členů)
 • Catalonia Butterfly Monitoring Scheme (1 členů)
 • Department of Natural Sciences, University of Gävle (1 členů)
 • Swiss Butterfly Conservation (1 členů)
 • Doga Koruma Merkezi (DKM) (1 členů)
 • Butterfly Conservation (UK) (1 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 20 478
z toho veřejné financování: 0
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 0
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 20 478
- dary: 0
- členské příspěvky: 5 000
Projects : 15 478
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.