Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Jeff Bertus Leisure

Tunnusnumber registris: 9451086431-51
Registreerimise kuupäev: 26/09/2008 17:26:08

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 07/02/2015 11:00:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 07/02/2015 11:00:26
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 07/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Jeff Bertus Leisure

JBL

one-man business

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

    Kontaktandmed

Floralaan west, 143
5644 BH Eindhoven
MADALMAAD

(+31) 402119375

    Juriidiliselt vastutav isik

Jeff Bertus

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Jeff Bertus

CEO

    Eesmärgid ja ülesanded

JEFF BERTUS LEISURE…. the name already explains everything.
The sector in which we operate is the leisure industry.
This term can be taken in the broadest sense of the word.
The diverse gamut of clients confirms this as well.
The clientele includes theatres and sport venues, cinemas and municipalities, project developers and trade associations, universities and amusement parks.

Last 45 years, Jeff Bertus has gained high repute, especially for his work and creative activities in the field of leisure and amusement parks, not only in the Netherlands, but also internationally.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

tourism, transport, safety, taxation


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

the issues are very diverse but include safety, taxation, employment, environment, mobility.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport

    Liikmed ja liikmesus

Nieuwspoort
http://www.nieuwspoort.nl

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

As retired director of various organisations, I just would like to remain informed. In some cases I then can assist my former clients.

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.