Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Jeff Bertus Leisure

Identifikační číslo v rejstříku: 9451086431-51
Datum registrace: 26.9.08 17:26:08

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 15.9.14 14:27:36
Datum poslední roční aktualizace je 15.9.14 14:27:36


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Jeff Bertus Leisure
Zkratka: JBL
Právní forma one-man business
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: samostatně výdělečně činní poradci

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jeff Bertus
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Jeff Bertus
Funkce: CEO

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Floralaan west  143
5644 BH Eindhoven
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 402119375
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: JEFF BERTUS LEISURE…. the name already explains everything.
The sector in which we operate is the leisure industry.
This term can be taken in the broadest sense of the word.
The diverse gamut of clients confirms this as well.
The clientele includes theatres and sport venues, cinemas and municipalities, project developers and trade associations, universities and amusement parks.

Last 45 years, Jeff Bertus has gained high repute, especially for his work and creative activities in the field of leisure and amusement parks, not only in the Netherlands, but also internationally.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


the issues are very diverse but include safety, taxation, employment, environment, mobility.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Kultura
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Sport
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
< 50000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • club van elf

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.