Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Dario Pirovano

Αριθμός μητρώου: 94493048049-38
ημερομηνία της εγγραφής: 12/02/2012 09:27:42

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 24/02/2015 17:04:39
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/02/2015 17:04:39
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 24/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Dario Pirovano

Pirovano Management Sprl

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue de la croix de Bourgogne, 4
1410 Waterloo
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 475613457

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Dario Pirovano

Managing Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Dario Pirovano

Managing Director

    Στόχοι και αποστολή

Serve medical technology in the field of European legal framework in the medical devices and tissue engineering field

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Revision of Medical devices directives (90/385/EEC and 93/42/EEC)


 

Όχι

Όχι

MDEG

Όχι

Όχι

Consultant to the European federation of health technology manufacturers Eucomed

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1  

1

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Dario Pirovano 15/01/2015 13/01/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δημόσια υγεία

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

< 99.999 €

  • Eucomed

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.