Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

COOP de France

Inschrijvingsnummer in het register 9447162467-70
Inschrijvingsdatum: 3-10-08 15:44:28

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 20-9-13 9:00:25
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 20-9-13 9:00:25


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: COOP de France
Acroniem: COOP de France
Rechtsvorm: Association loi 1901
Website: http://www.coopdefrance.coop/sites/cfca/

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Vakbonden

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Philippe Mangin
Functie: Président

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Isabella Marinucci
Functie: déléguée aux affaires euroépennes

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue Sedaine  43
75011 Paris
FRANKRIJK
Telefoon: (+0033) 144175700
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Bureau européen Coop de France:
Rue de Trèves, 61
B-1000 Bruxelles

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Coop de France est depuis 1966 l'organisation professionnelle unitaire de la coopération agricole.

Coop de France est le porte-voix politique des entreprises coopératives auprès des pouvoirs publics français et européens, des médias et de la société civile.

Coop de France est déterminée à promouvoir le statut et les valeurs collectives de la cooépration en tant que modèle économique valalble, solide et résilient aux crises.

Coop de France valorise l'action économique des coopératives dans une perspective de développement durable.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie: Les experts des filières agricoles et activités horizontales de la fédération.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Le Bureau européen de Coop de France a deux missions essentielles :

Une mission de " veille réglementaire active " et de diffusion d'informations communautaires pour le compte de Coop de France et de ses adhérents.

Une mission de représentation auprès des institutions européennes, en coordination avec d'autres organisations professionnelles actives à Bruxelles (COGECA notamment).

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Begroting
 • Belastingen
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Coop de France est présente au sein de nombreux organismes professionnels agricoles.
Elle adhère au titre du mutualisme agricole à la Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles - CNMCCA - aux côtés de la Fédération Nationale du Crédit Agricole - FNCA - et de la Fédération Nationale de la Mutualité Agricole -FNMA


Elle adhère au Groupement National de la Coopération - GNC - qui regroupe l'ensemble des organisations coopératives françaises.


Elle est membre de la Confédération Générale de la Coopération Agricole de l'Union Européenne - COGECA.

Financiële gegevens

Boekjaar: 06/2012 - 06/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 50000  € en < 100000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.