Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

COOP de France

Tunnusnumber registris: 9447162467-70
Registreerimise kuupäev: 3.10.08 15:44:28

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 8.09.14 17:38:30
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 8.09.14 17:38:30


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: COOP de France
Akronüüm: COOP de France
Õiguslik vorm: Association loi 1901
Veebisait: http://www.coopdefrance.coop/sites/cfca/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Ametiühingud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Philippe Mangin
Ametikoht: Président

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Isabella Marinucci
Ametikoht: déléguée aux affaires euroépennes

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 43 Rue Sedaine 
75011 Paris
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+0033) 144175700
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Bureau européen Coop de France:
Rue de Trèves, 61
B-1000 Bruxelles

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Coop de France est depuis 1966 l'organisation professionnelle unitaire de la coopération agricole.

Coop de France est le porte-voix politique des entreprises coopératives auprès des pouvoirs publics français et européens, des médias et de la société civile.

Coop de France est déterminée à promouvoir le statut et les valeurs collectives de la cooépration en tant que modèle économique valalble, solide et résilient aux crises.

Coop de France valorise l'action économique des coopératives dans une perspective de développement durable.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 8
Lisateave: Les experts des filières agricoles et activités horizontales de la fédération.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Le Bureau européen de Coop de France a deux missions essentielles :

Une mission de " veille réglementaire active " et de diffusion d'informations communautaires pour le compte de Coop de France et de ses adhérents.

Une mission de représentation auprès des institutions européennes, en coordination avec d'autres organisations professionnelles actives à Bruxelles (COGECA notamment).

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Coop de France est présente au sein de nombreux organismes professionnels agricoles.
Elle adhère au titre du mutualisme agricole à la Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles - CNMCCA - aux côtés de la Fédération Nationale du Crédit Agricole - FNCA - et de la Fédération Nationale de la Mutualité Agricole -FNMA


Elle adhère au Groupement National de la Coopération - GNC - qui regroupe l'ensemble des organisations coopératives françaises.


Elle est membre de la Confédération Générale de la Coopération Agricole de l'Union Européenne - COGECA.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 06/2012 - 06/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.