Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

COOP de France

Tunnusnumber registris: 9447162467-70
Registreerimise kuupäev: 03/10/2008 15:44:28

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 09:16:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 09:16:02
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

COOP de France

COOP de France

Association loi 1901

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Ametiühingud ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Rue Sedaine, 43
75011 Paris
PRANTSUSMAA

(+0033) 144175700

    Juriidiliselt vastutav isik

Philippe Mangin

Président

    ELi asjade eest vastutav isik

Claire Martin

Chargée de mission aux affaires euroépennes

    Eesmärgid ja ülesanded

Coop de France est depuis 1966 l'organisation professionnelle unitaire de la coopération agricole.

Coop de France est le porte-voix politique des entreprises coopératives auprès des pouvoirs publics français et européens, des médias et de la société civile.

Coop de France est déterminée à promouvoir le statut et les valeurs collectives de la cooépration en tant que modèle économique valalble, solide et résilient aux crises.

Coop de France valorise l'action économique des coopératives dans une perspective de développement durable.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

PAC, Trade, Russian Ban, health, Environnement, animal health, market management tools...


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Le Bureau européen de Coop de France a deux missions essentielles :

Une mission de " veille réglementaire active " et de diffusion d'informations communautaires pour le compte de Coop de France et de ses adhérents.

Une mission de représentation auprès des institutions européennes, en coordination avec d'autres organisations professionnelles actives à Bruxelles (COGECA notamment).

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2  

2

2

Les experts des filières agricoles et activités horizontales de la fédération.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

Coop de France est présente au sein de nombreux organismes professionnels agricoles.
Elle adhère au titre du mutualisme agricole à la Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles - CNMCCA - aux côtés de la Fédération Nationale du Crédit Agricole - FNCA - et de la Fédération Nationale de la Mutualité Agricole -FNMA


Elle adhère au Groupement National de la Coopération - GNC - qui regroupe l'ensemble des organisations coopératives françaises.


Elle est membre de la Confédération Générale de la Coopération Agricole de l'Union Européenne - COGECA.

    Finantsandmed

06/2013  -  06/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.