Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

European Social Network

Id-nummer i registret: 94402711517-87
Registreringsdag: 2009-04-14 14:12:41

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-08 16:32:31
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-08 16:32:31


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: European Social Network
Förkortning: ESN
Associationsform (rättslig ställning): Non-Governmental Organisation
Webbplats: http://www.esn-eu.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: John Halloran
Befattning: Chief Executive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: John Halloran
Befattning: CEO

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Queens Road Victoria House 125
BN1 3WB Brighton
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 1273 739039
Fax: (+44) 1273 739239
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: ESN is the independent network for social services in Europe. Our mission is to help change the lives of the most vulnerable in society through the delivery of quality social services. We bring together the people who are key to the design and delivery of vital care and support at the local level to learn from each other and contribute their experience and expertise to building effective European and national social policy.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 12
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


• European Platform against Poverty and Social Exclusion
• Europe 2020
• Social Investment Package (notably Recommendation Investing in Children)
• Youth Employment Package
• Recommendation on Early School Leaving
• European Joint Action on Mental Health & Well-being
• National Reform Programmes/Country Specific Recommendations Assessment
• Child Rights/Child Protection
• SPC working group on long term care

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 100
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

 • AZERBAJDZJAN
 • FÄRÖARNA
 • GEORGIEN
 • ISLAND
 • NORGE
 • SCHWEIZ
 • SERBIEN
 • TURKIET
Kompletterande upplysningar: REPUBLIC OF KOSOVO

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
• European Expert Group on the Transition to Community Care
• Joint Action Investing in Children
• European Innovation Partnership on Healthy & Active Ageing

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 1 276 519
därav offentlig finansiering: 794 638
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 784 638
- nationella källor:
- regionala/lokala källor: 10 000
därav andra källor: 481 881
- gåvor:
- medlemsavgifter: 190 591
conference delegate fees and sponsorship : 291 290
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.