Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

European Social Network

Tunnusnumber registris: 94402711517-87
Registreerimise kuupäev: 14/04/2009 14:12:41

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 30/03/2015 13:21:38
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30/03/2015 13:21:38
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 30/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

European Social Network

ESN

Non-Governmental Organisation

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Queens Road, 125
Victoria House
BN1 3WB Brighton
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 1273 739039

    Juriidiliselt vastutav isik

John Halloran

Chief Executive

    ELi asjade eest vastutav isik

John Halloran

CEO

    Eesmärgid ja ülesanded

ESN is the independent network for social services in Europe. Our mission is to help change the lives of the most vulnerable in society through the delivery of quality social services. We bring together the people who are key to the design and delivery of vital care and support at the local level to learn from each other and contribute their experience and expertise to building effective European and national social policy.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Policy areas:
Children, Families and Youth
Social Services Management
Ageing and Care
Disability
Integrated Services
Mental Health
Developing Community Care

There are a number of important social challenges in Europe today, including high levels of unemployment, increasing poverty and social exclusion, as well as the demographic challenges posed by population ageing. These challenges affect the adequacy and sustainability of social policies. The European Social Network (ESN) is working specifically on some of these issues through a number of knowledge exchange forums, applied research projects, and the European Social Services Conference. As ever, our aim is to approach these challenges from the perspective of directors of local public social services across Europe. We aim to facilitate an exchange of learning among ESN members and to draw on this learning in order to help shape policy responses at European and national level.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

• European Platform against Poverty and Social Exclusion
• Europe 2020
• Social Investment Package (notably Recommendation Investing in Children)
• Youth Employment Package
• Recommendation on Early School Leaving
• European Joint Action on Mental Health & Well-being
• National Reform Programmes/Country Specific Recommendations Assessment
• Child Rights/Child Protection
• SPC working group on long term care

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 14  

14

14

ESN has funding core funding from DG EMPL

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

2 500

http://www.esn-eu.org/userfiles/Documents/2015/Membership/ESN_Members_List.pdf

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • EESTI
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • KÜPROS
 • LÄTI
 • LEEDU
 • MADALMAAD
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • PRANTSUSMAA
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • SOOME
 • TAANI
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI
 • ASERBAIDŽAAN
 • FÄÄRI SAARED
 • GRUUSIA
 • ISLAND
 • NORRA
 • SERBIA
 • ŠVEITS
 • TÜRGI

• European Expert Group on the Transition to Community Care
• Joint Action Investing in Children
• European Innovation Partnership on Healthy & Active Ageing

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 276 519 €

794 638 €

 €

784 638 €

DG EMPL, European Union Programme for Social Change and Innovation (PSCI)

10 000 €

481 881 €

190 591 €

291 290 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.