Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

cigarette manufacturers of belgium and luxembourg

Identifikationsnummer i registret: 94376854542-25
Registreringsdato: 16/11/2010 17:39:26

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 30/03/2015 17:29:59
Seneste årlige opdatering: 30/03/2015 17:29:59
Næste ajourføring skal senest ske den: 30/03/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

cigarette manufacturers of belgium and luxembourg

Cimabel

non-profit organisation

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

Koolstraat, 17
9300 Aalst
BELGIEN

(+32) 26101059

    Juridisk ansvarlig

Pierre Durinck

President

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Carl Buyck

Secretary

    Mål og opgaver

Cimabel, the federation of Belgian-Luxembourg cigarette manufacturers, defends the interests of its members in both countries. It is the centre of expertise and knowledge, due to its quality and excellence in the industry Cimabel has become the contact point of the political world and the media, providing quality information on the sector. Its trade partners along with other national organisations of the sector and European counterparts can count on its loyal cooperation.

The sense of responsibility and spirit of tolerance are the two values that the federation highlights at everything it does. Its members are aware of what their own particular responsibilities are in relation to the consumers of their products. They work to promote a climate of tolerance among non-smokers and informed adults who choose to smoke.

As an advocate of a sector of considerable economic importance to Belgium and Luxembourg, Cimabel wishes to be heard in any debates pertaining to the sector.

nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

tobacco

tobacco


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

the subject matter of the lobbying are any regulatory issues that pertain to the tobacco industry and where Cimabel can play a useful complementary role to the role played by CECCM

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

25%: 1

1

0,2

Actually it is not even 25%. 5% would be a more adequate figure

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

  • Folkesundhed
  • Skat
  • Told

    Medlemskab og tilhørsforhold

Cimabel is an associate member of CECCM

    Finansielle oplysninger

01/2013  -  12/2013

5.000 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Code of Lisbon