Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

cigarette manufacturers of belgium and luxembourg

Identifikationsnummer i registret: 94376854542-25
Registreringsdato: 16-11-10 17:39:26

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 03-11-14 11:47:12
Seneste årlige opdatering 03-11-14 11:47:12


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: cigarette manufacturers of belgium and luxembourg
Forkortelse: Cimabel
Retlig form: non-profit organisation
Websted: http://www.cimabel.be

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Pierre Durinck
Stilling: President

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Carl Buyck
Stilling: Secretary

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Koolstraat  17
9300 Aalst
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 26101059
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Cimabel is the trade organisation of the Belgian and Luxembourg cigarette manufacturers. Its members are British American Tobacco, Japan Tobacco International, Torrekens Tobacco Belgium / Heintz Van Landewyck and Imperial Tobacco. Cimabel is an associate member of CECCM (Confederation of European Community Cigarette Manufacturers)

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Cimabel, the federation of Belgian-Luxembourg cigarette manufacturers, defends the interests of its members in both countries. It is the centre of expertise and knowledge, due to its quality and excellence in the industry Cimabel has become the contact point of the political world and the media, providing quality information on the sector. Its trade partners along with other national organisations of the sector and European counterparts can count on its loyal cooperation.

The sense of responsibility and spirit of tolerance are the two values that the federation highlights at everything it does. Its members are aware of what their own particular responsibilities are in relation to the consumers of their products. They work to promote a climate of tolerance among non-smokers and informed adults who choose to smoke.

As an advocate of a sector of considerable economic importance to Belgium and Luxembourg, Cimabel wishes to be heard in any debates pertaining to the sector.
Organisationen har interesser på:
  • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


the subject matter of the lobbying are any regulatory issues that pertain to the tobacco industry and where Cimabel can play a useful complementary role to the role played by CECCM

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Folkesundhed
  • Skat

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Cimabel is an associate member of CECCM

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: 5.000 €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.