Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Direct Selling Europe

Id-nummer i registret: 9435658947-27
Registreringsdag: 2009-01-12 12:41:55

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-16 11:08:20
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-16 11:08:20


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Direct Selling Europe
Förkortning: DSE
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.directsellingeurope.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Oscar Cano Arias
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Oscar Cano Arias
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue de la Toison d'Or  51
1060 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 025031856
Fax: (+32) 025131435
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Promote the visibility and defend the interests of the direct selling industry in the European Institutions, ensuring that they understand and take into account the concerns and realities of the sector throughout the decision-making process.

Raise awareness among EU decision makers of the growing economic significance of this sector.

Improve the quality of EU legislation so as to reduce costs and uncertainties for business and to ensure a favorable commercial environment allowing the sector to operate and prosper.

Keep its members informed of EU developments impacting on their daily activities.

Offer a platform for exchange of information and experience among its members
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Oscar Cano Arias 2014-07-31 2015-07-29
Frederico Frade Diogo de Santos Martins 2014-03-12 2015-03-10

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Consumer Rights

Employment

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EuroCommerce

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 300000  € och < 350000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.