Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Direct Selling Europe

Id-nummer i registret: 9435658947-27
Registreringsdag: 12/01/2009 12:41:55

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 02/03/2015 14:31:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 02/03/2015 14:31:03
Sista dag för nästa uppdatering är den: 02/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Direct Selling Europe

DSE

AISBL

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Avenue de la Toison d'Or, 51
1060 St. Gilles
BELGIEN

(+32) 025031856

    Juridiskt ansvarig

Oscar Cano Arias

Managing Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Oscar Cano Arias

Managing Director

    Mål och uppdrag

Promote the visibility and defend the interests of the direct selling industry in the European Institutions, ensuring that they understand and take into account the concerns and realities of the sector throughout the decision-making process.

Raise awareness among EU decision makers of the growing economic significance of this sector.

Improve the quality of EU legislation so as to reduce costs and uncertainties for business and to ensure a favorable commercial environment allowing the sector to operate and prosper.

Keep its members informed of EU developments impacting on their daily activities.

Offer a platform for exchange of information and experience among its members.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Unfair Commercial Practices Direct, Misleading and Comparative Advertising Directive, Consumer Rights Directive, Commercial Agents Directive, Data Protection Regulation, Collective Redress, Consumer Protection Cooperation Regulation, TiSA Agreement, TTIP Agreement, ADR/ODR


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Consumer Rights

Employment

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2  

2

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Frederico FRADE DIOGO DE SANTOS MARTINS 03/03/2015 27/02/2016
Oscar CANO ARIAS 29/07/2015 27/07/2016

    Intresseområden

  • Allmänna och institutionella frågor
  • Informationssamhället
  • Inre marknaden
  • Konkurrens
  • Konsumentfrågor
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
  • Skattepolitik
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Tullar
  • Utvidgning

    Medlemskap

Univendita - www.univendita.it
BDD Direktvertrieb Bundesverband Direktvertrieb - www.direktvertrieb.de
Association Suisse pour la vente directe - http://fr.svdf.ch/
Association professionnelle de la vente directe - http://www.comeos.be/menu.asp?id=7574&lng=fr
Handelsverband - http://www.handelsverband.at/

EuroCommerce - http://www.eurocommerce.eu/

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € och < 399 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
http://www.directsellingeurope.eu/basic-page/about-us/code-ethics