Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Direct Selling Europe

Identifikavimo numeris Registre: 9435658947-27
Registracijos data: 09.1.12 12.41.55

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.16 11.08.20
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.16 11.08.20


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Direct Selling Europe
Akronimas: DSE
Teisinis statusas: AISBL
Svetainė: http://www.directsellingeurope.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Oscar Cano Arias
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Oscar Cano Arias
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue de la Toison d'Or  51
1060 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 025031856
Faksas: (+32) 025131435
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Promote the visibility and defend the interests of the direct selling industry in the European Institutions, ensuring that they understand and take into account the concerns and realities of the sector throughout the decision-making process.

Raise awareness among EU decision makers of the growing economic significance of this sector.

Improve the quality of EU legislation so as to reduce costs and uncertainties for business and to ensure a favorable commercial environment allowing the sector to operate and prosper.

Keep its members informed of EU developments impacting on their daily activities.

Offer a platform for exchange of information and experience among its members
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Oscar Cano Arias 13.9.19 14.9.13
Frederico Frade Diogo de Santos Martins 14.3.12 15.3.10

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Consumer Rights

Employment

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • ES plėtra
 • Informacinė visuomenė
 • Konkurencija
 • Mokesčiai
 • Muitinė
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
EuroCommerce

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 300000  € ir < 350000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.