Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Direct Selling Europe

Identifikavimo numeris Registre: 9435658947-27
Registracijos data: 12/01/2009 12:41:55

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 02/03/2015 14:31:03
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 02/03/2015 14:31:03
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 02/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Direct Selling Europe

DSE

AISBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Avenue de la Toison d'Or, 51
1060 St. Gilles
BELGIJA

(+32) 025031856

    Teisiškai atsakingas asmuo

Oscar Cano Arias

Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Oscar Cano Arias

Managing Director

    Tikslai ir uždaviniai

Promote the visibility and defend the interests of the direct selling industry in the European Institutions, ensuring that they understand and take into account the concerns and realities of the sector throughout the decision-making process.

Raise awareness among EU decision makers of the growing economic significance of this sector.

Improve the quality of EU legislation so as to reduce costs and uncertainties for business and to ensure a favorable commercial environment allowing the sector to operate and prosper.

Keep its members informed of EU developments impacting on their daily activities.

Offer a platform for exchange of information and experience among its members.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Unfair Commercial Practices Direct, Misleading and Comparative Advertising Directive, Consumer Rights Directive, Commercial Agents Directive, Data Protection Regulation, Collective Redress, Consumer Protection Cooperation Regulation, TiSA Agreement, TTIP Agreement, ADR/ODR


 

Non

Non

Non

Non

Non

Consumer Rights

Employment

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2  

2

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Frederico Frade Diogo de Santos Martins 03/03/2015 27/02/2016
Oscar Cano Arias 31/07/2014 29/07/2015

    Interesų sritys

  • Bendrieji ir instituciniai reikalai
  • ES plėtra
  • Informacinė visuomenė
  • Konkurencija
  • Mokesčiai
  • Muitinė
  • Teisingumo ir pagrindinių teisių
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Vartotojai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Univendita - www.univendita.it
BDD Direktvertrieb Bundesverband Direktvertrieb - www.direktvertrieb.de
Association Suisse pour la vente directe - http://fr.svdf.ch/
Association professionnelle de la vente directe - http://www.comeos.be/menu.asp?id=7574&lng=fr
Handelsverband - http://www.handelsverband.at/

EuroCommerce - http://www.eurocommerce.eu/

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € ir < 399 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
http://www.directsellingeurope.eu/basic-page/about-us/code-ethics