Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Direct Selling Europe

Tunnistenumero rekisterissä: 9435658947-27
Rekisteröintipäivä: 12.1.2009 12:41:55

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.12.2013 11:08:20
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.12.2013 11:08:20


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Direct Selling Europe
Lyhenne: DSE
Organisaation oikeudellinen muoto: AISBL
Internet-osoite: http://www.directsellingeurope.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Oscar Cano Arias
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Oscar Cano Arias
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue de la Toison d'Or  51
1060 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 025031856
Faksinumero: (+32) 025131435
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Promote the visibility and defend the interests of the direct selling industry in the European Institutions, ensuring that they understand and take into account the concerns and realities of the sector throughout the decision-making process.

Raise awareness among EU decision makers of the growing economic significance of this sector.

Improve the quality of EU legislation so as to reduce costs and uncertainties for business and to ensure a favorable commercial environment allowing the sector to operate and prosper.

Keep its members informed of EU developments impacting on their daily activities.

Offer a platform for exchange of information and experience among its members
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Oscar Cano Arias 31.7.2014 29.7.2015
Frederico Frade Diogo de Santos Martins 12.3.2014 10.3.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Consumer Rights

Employment

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
EuroCommerce

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 300000  € - < 350000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.