Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Direct Selling Europe

Αριθμός μητρώου: 9435658947-27
ημερομηνία της εγγραφής: 12/01/2009 12:41:55

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 02/03/2015 14:31:03
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 02/03/2015 14:31:03
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 02/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Direct Selling Europe

DSE

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue de la Toison d'Or, 51
1060 St. Gilles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 025031856

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Oscar Cano Arias

Managing Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Oscar Cano Arias

Managing Director

    Στόχοι και αποστολή

Promote the visibility and defend the interests of the direct selling industry in the European Institutions, ensuring that they understand and take into account the concerns and realities of the sector throughout the decision-making process.

Raise awareness among EU decision makers of the growing economic significance of this sector.

Improve the quality of EU legislation so as to reduce costs and uncertainties for business and to ensure a favorable commercial environment allowing the sector to operate and prosper.

Keep its members informed of EU developments impacting on their daily activities.

Offer a platform for exchange of information and experience among its members.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Unfair Commercial Practices Direct, Misleading and Comparative Advertising Directive, Consumer Rights Directive, Commercial Agents Directive, Data Protection Regulation, Collective Redress, Consumer Protection Cooperation Regulation, TiSA Agreement, TTIP Agreement, ADR/ODR


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Consumer Rights

Employment

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 2  

2

2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Frederico FRADE DIOGO DE SANTOS MARTINS 03/03/2015 27/02/2016
Oscar CANO ARIAS 29/07/2015 27/07/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
  • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
  • Διεύρυνση
  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Εσωτερική αγορά
  • Καταναλωτές
  • Κοινωνία της πληροφορίας
  • Τελωνεία
  • Φορολογία

    Μέλη

Univendita - www.univendita.it
BDD Direktvertrieb Bundesverband Direktvertrieb - www.direktvertrieb.de
Association Suisse pour la vente directe - http://fr.svdf.ch/
Association professionnelle de la vente directe - http://www.comeos.be/menu.asp?id=7574&lng=fr
Handelsverband - http://www.handelsverband.at/

EuroCommerce - http://www.eurocommerce.eu/

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 300.000 € και < 399.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
http://www.directsellingeurope.eu/basic-page/about-us/code-ethics