Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Identitātes numurs Reģistrā: 94349274409-76
Reģistrācijas datums: 10.25.10 16:35:49

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.29.9 09:55:48
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.29.9 09:55:48


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Akronīms: ODCEC Milano
Juridiskais statuss: Ente Pubblico non economico
Tīmekļa vietne: http://www.odcec.mi.it/

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Alessandro Solidoro
Amats Presidente

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Alessandro Solidoro
Amats Presidente

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Corso Europa  11
Milano 20122
ITĀLIJA
Tālruņa numurs: (+39) 027773111
Faksa numurs: (+39) 0277731155
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Dal 1° gennaio 2008 l’Ordine dei Dottori Commercialisti e il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali - due professioni nate nella prima metà del secolo scorso e accomunate da competenze e obiettivi comuni - si sono unificati nell’ “Albo Unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” (D.Lgs. 28.6.2005 n.139).
La professione si è progressivamente evoluta nelle funzioni con un costante ampliamento delle competenze e delle forme di consulenza.
La liberalizzazione dei mercati, la concorrenza internazionale e la forte terziarizzazione dell’economia hanno infine conferito forme nuove ai rapporti economici e alle relazioni aziendali.
Accanto alle tradizionali competenze nelle materie economiche, fiscali, finanziarie, legali e contabili, sono sempre più oggetto dell’attività
professionale l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di beni di singoli cittadini, le perizie e consulenze tecniche, le ispezioni e revisioni amministrative, la consulenza contrattuale, le funzioni di sindaco e di revisore, nelle società commerciali come negli enti locali e nelle aziende non profit.
Il Commercialista svolge quindi una consulenza vasta e integrata: la sua attività si concretizza in una gamma di prestazioni che spaziano da
interventi di carattere giuridico a quelli di carattere economico, fiscale e aziendale. Interventi che richiedono conoscenze tecniche estremamente specialistiche e un aggiornamento quotidiano per la conoscenza e l’interpretazione della continua evoluzione legislativa.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 15
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


nessuna iniziativa

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Iekšējais tirgus
  • Nodokļi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.