Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

Identifikacijska številka v Registru: 94345471619-65
Datum registracije: 30.4.09 18:15:41

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 9.4.14 9:29:33
Datum zadnje letne spremembe: 9.4.14 9:29:33


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona
Kratica: COCIN BCN
Pravni status: Corporación de derecho público
Spletna stran: http://www.cambrabcn.org

Oddelki

Oddelek: VI. – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd.
natančneje: Drugi javni in javno-zasebni subjekti itd.

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Xavier Carbonell i Roura
Položaj: Director Gerente

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Xavier Carbonell
Položaj: Director Gerente

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Avenida Diagonal  452
08006 Barcelona
ŠPANIJA
Telefon: (+34) 934169359
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Las Cámaras son Corporaciones de Derecho Público regidas por la Ley 4/2014 de 1 de abril Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y la Ley Catalana 14/2002 de 27 de junio de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: - Defensa del interés general y promoción de la actividad económica

- Promoción de la innovación, del crecimiento económico y mejora de la competitividad

- Promoción de la internacionalización empresarial

- Mejora de la accesibilidad y la mobilidad

- Desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación

- Prestación de servicios a las empresas
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije: El procedimiento seguido es que se distribuyen las consultas a los técnicos que son responsables del ámbito de la Consulta o Información sobre trabajos y en su foro (técnico e institucional) confirman o no su interés por la misma.

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


No tenemos conocimiento de ellas

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 60
Število včlanjenih organizacij: 9
Včlanjene organizacije (Število članov) :
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Člani)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Člani)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Člani)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Člani)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Člani)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Člani)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Člani)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Člani)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 Člani)
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:

Dodatne informacije: Ahora sólo indicamos la composición estricta de nuestros órganos de gobierno.

A nivel de socios son miles.

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Consejo General de Cámaras de Cataluña,

Consejo de Cámaras Españolas,

Cámaras Europeas

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Skupni proračun: 18.100.943
pri čemer so javna finančna sredstva:
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira:
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 18.100.943
- donacije: 0
- prispevki članov: 0
prestación de servicios : 12.436.014
subvenciones : 4.539.929
ingresos financieros : 250.000
rendimientos de ejercicios anteriores : 875.000
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 50000  € in < 100000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Las cuentas de la Cámara se auditan y publican anualmente y están disponibles en la Web de acceso público de la Cámara.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.