Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

Identifikacijska številka v Registru: 94345471619-65
Datum registracije: 30/04/2009 18:15:41

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 09/04/2014 09:29:33
Datum zadnje letne spremembe: 09/04/2014 09:29:33

Ta zapis je v obliki prejšnjega registra. Ko bo subjekt naslednjič posodabljal podatke, bo oblika spremenjena.
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2015

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

COCIN BCN

Corporación de derecho público

    Oddelek registracije

VI. – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd.

Drugi javni in javno-zasebni subjekti itd.

    Kontaktni podatki

Avenida Diagonal, 452
08006 Barcelona
ŠPANIJA

(+34) 934169359

(+) 

Las Cámaras son Corporaciones de Derecho Público regidas por la Ley 4/2014 de 1 de abril Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y la Ley Catalana 14/2002 de 27 de junio de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Xavier Carbonell i Roura

Director Gerente

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Xavier Carbonell

Director Gerente

    Cilji in naloge

- Defensa del interés general y promoción de la actividad económica

- Promoción de la innovación, del crecimiento económico y mejora de la competitividad

- Promoción de la internacionalización empresarial

- Mejora de la accesibilidad y la mobilidad

- Desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación

- Prestación de servicios a las empresas

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti

No tenemos conocimiento de ellas

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

2

El procedimiento seguido es que se distribuyen las consultas a los técnicos que son responsables del ámbito de la Consulta o Información sobre trabajos y en su foro (técnico e institucional) confirman o no su interés por la misma.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

60

FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1)

Consejo General de Cámaras de Cataluña,

Consejo de Cámaras Españolas,

Cámaras Europeas

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

18.100.943 €

 €

 €

 €

 €

 €

18.100.943 €

0 €

0 €

12.436.014 €

4.539.929 €

250.000 €

875.000 €

>= 50.000  € in < 100.000  €

Las cuentas de la Cámara se auditan y publican anualmente y están disponibles en la Web de acceso público de la Cámara.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.