Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

Tunnistenumero rekisterissä: 94345471619-65
Rekisteröintipäivä: 30/04/2009 18:15:41

Tietoja päivitetty viimeksi: 09/04/2014 09:29:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 09/04/2014 09:29:33

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

COCIN BCN

Corporación de derecho público

    Ryhmä rekisterissä

VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot

Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

    Yhteystiedot

Avenida Diagonal, 452
08006 Barcelona
ESPANJA

(+34) 934169359

(+) 

Las Cámaras son Corporaciones de Derecho Público regidas por la Ley 4/2014 de 1 de abril Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y la Ley Catalana 14/2002 de 27 de junio de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Xavier Carbonell i Roura

Director Gerente

    EU-suhteista vastaava henkilö

Xavier Carbonell

Director Gerente

    Tavoitteet ja tehtävät

- Defensa del interés general y promoción de la actividad económica

- Promoción de la innovación, del crecimiento económico y mejora de la competitividad

- Promoción de la internacionalización empresarial

- Mejora de la accesibilidad y la mobilidad

- Desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación

- Prestación de servicios a las empresas

 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia
 • kansallisia
 • alue-/paikallistaso

    Toimet

No tenemos conocimiento de ellas

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

2

El procedimiento seguido es que se distribuyen las consultas a los técnicos que son responsables del ámbito de la Consulta o Información sobre trabajos y en su foro (técnico e institucional) confirman o no su interés por la misma.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

60

FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1),
FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC(1)

Consejo General de Cámaras de Cataluña,

Consejo de Cámaras Españolas,

Cámaras Europeas

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

18 100 943 €

 €

 €

 €

 €

 €

18 100 943 €

0 €

0 €

12 436 014 €

4 539 929 €

250 000 €

875 000 €

>= 50 000  € - < 100 000  €

Las cuentas de la Cámara se auditan y publican anualmente y están disponibles en la Web de acceso público de la Cámara.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.