Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona

Tunnistenumero rekisterissä: 94345471619-65
Rekisteröintipäivä: 30.4.2009 18:15:41

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.4.2014 9:29:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.4.2014 9:29:33


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona
Lyhenne: COCIN BCN
Organisaation oikeudellinen muoto: Corporación de derecho público
Internet-osoite: http://www.cambrabcn.org

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Xavier Carbonell i Roura
Tehtävä organisaatiossa: Director Gerente

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Xavier Carbonell
Tehtävä organisaatiossa: Director Gerente

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenida Diagonal  452
08006 Barcelona
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 934169359
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Las Cámaras son Corporaciones de Derecho Público regidas por la Ley 4/2014 de 1 de abril Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y la Ley Catalana 14/2002 de 27 de junio de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: - Defensa del interés general y promoción de la actividad económica

- Promoción de la innovación, del crecimiento económico y mejora de la competitividad

- Promoción de la internacionalización empresarial

- Mejora de la accesibilidad y la mobilidad

- Desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación

- Prestación de servicios a las empresas
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja El procedimiento seguido es que se distribuyen las consultas a los técnicos que son responsables del ámbito de la Consulta o Información sobre trabajos y en su foro (técnico e institucional) confirman o no su interés por la misma.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


No tenemos conocimiento de ellas

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 60
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 9
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 edunvalvojaa)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 edunvalvojaa)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 edunvalvojaa)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 edunvalvojaa)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 edunvalvojaa)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 edunvalvojaa)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 edunvalvojaa)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 edunvalvojaa)
 • FOMENTO DEL TRABAJO Y PIMEC (1 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja Ahora sólo indicamos la composición estricta de nuestros órganos de gobierno.

A nivel de socios son miles.

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Consejo General de Cámaras de Cataluña,

Consejo de Cámaras Españolas,

Cámaras Europeas

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 18 100 943
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 18 100 943
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 0
prestación de servicios : 12 436 014
subvenciones : 4 539 929
ingresos financieros : 250 000
rendimientos de ejercicios anteriores : 875 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Las cuentas de la Cámara se auditan y publican anualmente y están disponibles en la Web de acceso público de la Cámara.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.