Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries

Id-nummer i registret: 9434415651-11
Registreringsdag: 2008-11-18 15:35:32

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-08 15:32:54
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-08 15:32:54


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries
Förkortning: 9434415651-11
Associationsform (rättslig ställning): Non available
Webbplats: http://www.norskindustri.no

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Andra liknande organisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Stein Lier-Hansen
Befattning: Director General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Østmo Trygve
Befattning: Executive Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Middelthuns gate N-0356 Oslo 27
Box: 7072 Maj
N-0306 Oslo
NORGE
Telefon: (+47) 23088800
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Industry and employer's organisation.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 20
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Energy and climate policies 2030
State aid modernisation
Internal energy market
REACH
Resource efficiency

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Orgalime, CEFIC, EUROMETAUX, CEPI, IFIEC et al.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 11/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.