Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries

Id-nummer i registret: 9434415651-11
Registreringsdag: 18/11/2008 15:35:32

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 19/11/2014 10:06:50
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 19/11/2014 10:06:50

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries

9434415651-11

Non available

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Andra liknande organisationer

    Adressuppgifter

Middelthuns gate, 27
N-0356 Oslo
Box: 7072 Maj
N-0306 Oslo
NORGE

(+47) 23088800

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Stein Lier-Hansen

Director General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Østmo Trygve

Executive Director

    Mål och uppdrag

Industry and employer's organisation.

Nationella

    Verksamhet

Energy and climate policies 2030
State aid modernisation
Internal energy market
REACH
Resource efficiency

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

20

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Handel
  • Inre marknaden
  • Klimatarbetet
  • Konkurrens
  • Miljö
  • Skattepolitik
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Utbildning

    Medlemskap

Orgalime, CEFIC, EUROMETAUX, CEPI, IFIEC et al.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  11/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.