Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries

Id-nummer i registret: 9434415651-11
Registreringsdag: 18/11/2008 15:35:32

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 12/03/2015 16:07:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 12/03/2015 16:07:45
Sista dag för nästa uppdatering är den: 12/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Norsk Industri / Federation of Norwegian Industries

9434415651-11

Non available

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Andra organisationer

    Adressuppgifter

Middelthuns gate, 27 N-0356 Oslo
Box: 7072 Maj
N-0306 Oslo
NORGE

(+47)23088800

    Juridiskt ansvarig

Stein Lier-Hansen

Director General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Yttredal Ole Børge

Executive Director

    Mål och uppdrag

Industry and employer's organisation.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Industrial policy, environment, climate, energy, transport, research and development, trade, state aid


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Energy and climate policies 2030
State aid modernisation
Internal energy market
REACH
Resource efficiency

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 4  

4

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Handel
  • Inre marknaden
  • Klimatarbetet
  • Konkurrens
  • Miljö
  • Skattepolitik
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Utbildning

    Medlemskap

Orgalime, CEFIC, EUROMETAUX, CEPI, IFIEC et al.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  11/2013

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.